Διαλογικό Κέντρο Βιωματικής-Καταξιωτικής Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης

ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ
«Τα προβλήματα δημιουργούνται από τα ματαιωμένα μας όνειρα»
Οι Συνηχήσεις είναι ένα πολυδύναμο ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από διαφορετικές προσεγγίσεις, συναντιούνται και συγκατασκευάζουν ένα κοινό τόπο συνάντησης για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. O λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία κι ο/η θεραπευτής/τρια δεν είναι κάποιος/α ειδικός που έχει τη δύναμη να ορίσει το σωστό και το λάθος για τη ζωή των ανθρώπων που τον/την εμπιστεύονται. Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ εμπνεόμαστε από ένα πλαίσιο αξιών που θέτει στο κέντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό και την καταξίωση των ανθρώπων, την συμπερίληψη, τη δυνατότητα και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των ανθρώπων σε σχέση με την σεξουαλικότητά τους ή την ταυτότητά τους, πέρα από τον έλεγχο που ασκεί ένας κυρίαρχος ψυχολογικός, κοινωνικός ή ιατρικός λόγος. Οι θεωρίες και οι πρακτικές μας εμπνέονται από τη συστημική θεωρία, από την διαλογική προσέγγιση, από την αφηγηματική προσέγγιση, από την διαλεκτική σκέψη, από τις επιδράσεις που μας ασκεί ο φεμινιστικός λόγος.
ΚΕΝΤΡΟ

Σε  μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα, την κοινωνική αποξένωση, την έλλειψη επικοινωνίας και τη συμπλοκότητα, η σύνδεση με τον εαυτό μας, ο αυτοσεβασμός, η  συναισθηματική  αυτεπίγνωση,  η συνάντηση, η επικοινωνία και η σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους, μέσα σε ένα χώρο αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας,  αποκτούν  κεντρική σημασία για όλες και όλους μας.

Μέσα σε αυτή τη διεργασία προσκαλούμε σε ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη, προκειμένου να  διαχειριστούν δυσκολίες ή να συνδεθούν με τις εσωτερικές τους φωνές, με ένα αρμονικό τρόπο, ώστε να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες τους και να αξιοποιούν τις δυνάμεις και τα αποθέματα τους.

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Η φιλοσοφία

Είναι κεντρικής σημασίας για εμάς, τόσο στη θεραπευτική σχέση, όσο και στις υποστηρικτικές συνομιλίες, να αναγνωρίσουμε και να συνδεθούμε με τις πηγές και τις εμπειρίες δύναμης στις οποίες έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες.

Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, οι αφηγήσεις μας δεν αφορούν μονάχα στο παρελθόν αλλά επίσης, στο πως ονειρευόμαστε τον εαυτό, τις σχέσεις και τις ζωές μας στο μέλλον.

About Us
η ομαδα μασ
Μεταφραστικη Ομαδα
EFTA-TIC
Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ) και από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...