Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς.
Μετά το πέρας του προγράμματος, τα άτομα που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση θα είναι σε θέση:
α) Να αξιοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα και τεχνικές της συμβουλευτικής διαδικασίας στην επαγγελματική τους σχέση με τους/τις συμβουλευόμενους/ες, τις οικογένειες, τις ομάδες και τους οργανισμούς.
β) Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση, άσκηση και σωστή πρακτική εφαρμογής της συμβουλευτικής σχέσης.
γ) Να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να υλοποιήσουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και την δεοντολογία της συμβουλευτικής.
δ) Να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές και θεωρίες της Συστημικής Συμβουλευτικής με έμφαση στις συνεργατικές/διαλογικές πρακτικές, την αφηγηματική προσέγγιση και την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση.
ε) Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες που ολοκληρώνουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα έχουν την επάρκεια να ασκούν το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο της συστημικής προσέγγισης.

Featured Video Play Icon

Έτσι με τον όρο σχέσεις εννοώ πολύ απλά το να είσαι σε μία σχέση με ένα άλλο άνθρωπο ─ αλλά με ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης με την έννοια ότι η ποιότητα της σχέσης είναι περισσότερο μία μαρτυρία ─ στην οποία είμαστε μαζί προσπαθώντας να βγάλουμε μία άκρη μαζί, πολύ περισσότερο από εγώ ή ένα άλλο άτομο υποδείξω στον άλλο πως να είναι ή πως να κάνει κάτι.

Διαλογικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις: Θεωρητική θεμελίωση, η στάση του/ης ψυχοθεραπευτή/ριας, μέθοδοι και κλινικές εφαρμογές «… η αυθεντική ανθρώπινη ζωή είναι ο διάλογος ανοικτού τέλους. Η ζωή

Η συναισθηματική αγωγή μέσα στην τάξη με παιχνίδια Μέσα στους δυστοπικούς καιρούς που ζούμε, οι εκπαιδευτικοί και οι εμψυχωτές καλούνται καθημερινά να δώσουν λύσεις και

«Όταν εν τέλει ο άνθρωπος ερωτώμενος, αναφορικά με εκείνο που ήταν, δεν μπορούσε να εξηγήσει την σεξουαλικότητα του και το ασυνείδητο του, τις συστηματικές μορφές

Η πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους ζωής και επιθυμούν να επεξεργαστούν σε μια ομάδα εποπτείας

Σίγουρα, υπάρχει μια στιγμή που όλοι και όλες μας βγαίνουμε και λέμε το «όμως εγώ». Δεν διεκδικούμε τότε μια απόλυτη ταυτότητα, αλλά το δικαίωμά μας να αρθρώσουμε τη διεκδίκηση της ταυτότητας ως λόγο πολιτικό και την ανάδειξη της ρευστότητάς της ως ουσιαστική κριτική στην κοινωνική κανονιστικότητα.. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μια τελική ταυτότητα και γύρω από αυτήν ένα πριν και ένα μετά – ένα πριν την αποδεχθούμε και ένα αφού την υιοθετήσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι γραμμικός ο χρόνος της ταυτότητας, δεν είναι ο χρόνος μιας κατάκτησης. Υπάρχει, όμως, η στιγμή που ξεκινάς να λες: «Κάτι θα αρθρώσω, κάπως θα συνειδητοποιήσω πώς συντέμνονται οι ταυτότητές μου με τον άλλον, κάπως θα μιλήσω διαφορετικά ακόμα και για τον ίδιο το χρόνο εντός του οποίου εκφράζω αυτή τη στιγμή μια θέση»

με αφορμή τα τρία χρόνια που πέρασαν από την αυτοκτονία του Νικόλα στην Αργυρούπολη, που υπέστη ομοφοβικό ρατσισμό, ένα συλλογικό άρθρο που γράψαμε με μια ομάδα συναδέλφων στις 20 Ιουλίου 2018 στο tvxs

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΥΝΔΕΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ HARLENE ANDERSON, Ph. D και SUSAN SWIM M.A. Μετάφραση: Μυρτώ Νόχου

Load More