Ψυχοθεραπεία Εφήβων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η εφηβεία είναι μια από τις πιο σημαντικές αλλά και ιδιαίτερες περιόδους της ζωής ενός ανθρώπου. Χωρίζει το παιδί από τον ενήλικα και οι ορμόνες έχουν τεράστιες διακυμάνσεις. Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, πολλές φορές μπερδεύουν το άτομο.

 Οι σωματικές αλλαγές αυτού του αναπτυξιακού σταδίου προκαλούν αναστάτωση και ενδεχομένως φόβο ή και αβεβαιότητα. Τα άτομα που βρίσκονται στην εφηβεία και είναι ενημερωμένα για αυτές τις αλλαγές, νιώθουν περηφάνια που μεταβαίνουν από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κάθε φύλου αλλά και του κάθε ξεχωριστού ατόμου σε σχέση με άτομα του ίδιου φύλου είναι διαφορετικός. Αυτές οι διαφορές στον ρυθμό μπορεί συχνά να ανησυχήσουν, να προβληματίσουν ή/και να αναστατώσουν το άτομο είτε γιατί μπορεί να κινείται γρήγορα είτε γιατί μπορεί να νιώθει ότι μένει στάσιμο.

Παράλληλα, κατά την περίοδο της εφηβείας παρατηρείται μια ιδιαίτερη ωρίμανση σε ψυχικό, συναισθηματικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Πολύ συχνά στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και της προσπάθειας ωρίμανσης τα άτομα μπορεί να νιώσουν αβεβαιότητα για τον εαυτό τους αλλά και για την καινούργια θέση τους στην οικογένεια, στην κοινωνία, στη προσωπική τους ζωή. Η διάθεση, αλλά και η ζωή των εφήβων γενικότερα, παρουσιάζει διακυμάνσεις – αμφιταλαντεύσεις. Τα άτομα διαπραγματεύονται τον εαυτό τους στο σύνολο του και συγκεκριμένα σε σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό, ιδεολογικό επίπεδο αλλά και σε σχέση με τις σχέσεις που δημιουργούν με τους άλλους ανθρώπους αλλά και με τα συστήματα μέσα στα οποία εντάσσονται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί το ζήτημα των επιδόσεων στην εφηβεία. Τα άτομα διερευνούν τις επιθυμίες τους, τα όνειρα τους, τις ικανότητες τους και τις επιλογές τους. Ωστόσο, πολύ συχνά η εν λόγω διερεύνηση συνοδεύεται από τις προσδοκίες του ατόμου, των σημαντικών του άλλων αλλά και της κοινωνίας για την επίδοση και την απόδοση του, καθώς και από τις ιδέες και τις αντιλήψεις των παραπάνω για την αποτυχία. Ως αποτέλεσμα αναδύονται συχνά συναισθήματα άγχους ή/και φόβου και ενδεχομένως αρχίζει να περιορίζεται η ελευθερία που χρειάζεται το άτομο για να εντοπίσει τα ξεχωριστά και μοναδικά του χαρακτηριστικά και να αρχίσει να σχηματίζει την πορεία που του ταιριάζει και που επιθυμεί.  

Σημαντικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλλαγές αυτής της περιόδου είναι η σεξουαλικότητα, η σεξουαλική ζωή και οι σχέσεις με τα άλλα φύλα. Τα άτομα διαπραγματεύονται αυτά τα θέματα, προβληματίζονται και αναζητούν απαντήσεις και βιώνουν εμπειρίες που να τους ταιριάζουν και να τους εξελίσσουν. Η απουσία κατάλληλης και επαρκούς πληροφόρησης για αυτά τα ζητήματα καθώς και η συχνή έλλειψη δικτύου που θα προσφέρει υποστήριξη και κατανόηση μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία στα άτομα, το οποίο προοδευτικά μπορεί να ενισχυθεί και να δυσκολέψει αρκετά το άτομο.

Φαινόμενα που παρατηρούνται συχνά κατά την περίοδο της εφηβείας είναι οι αυτοκαταστροφικές ή αυτοτραυματικές συμπεριφορές, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και οι συμπεριφορές εξάρτησης από ουσίες, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο. Η δυσφορία ή το άγχος που βιώνουν τα άτομα σε αυτή την ηλικία μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση ενώ συχνά μπορεί να μην υπάρχει το κατάλληλο πεδίο έκφρασης και υποστήριξης.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με το κάθε άτομο. Με τη χρήση της συστημικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης, δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας που θα επιτρέψει στα άτομα που βρίσκονται στην εφηβεία να μοιραστούν με ειλικρίνεια τους προβληματισμούς τους και να εκφραστούν ελεύθερα σε ένα πλαίσιο κατανόησης και ασφάλειας, δίνοντας στην/στον ψυχολόγο τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις απαραίτητες θεραπευτικές τεχνικές.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η κάτωθι:

Αρχικά πραγματοποιούνται συναντήσεις με στόχο την κατανόηση των ατομικών αναγκών, τη λήψη ιστορικού και την κλινική εκτίμηση, με στόχο το σχεδιασμό μιας εξατομικευμένης παρέμβασης, όπως η πρόταση για ατομική, ομαδική ή οικογενειακή θεραπεία.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ομάδα αξιολόγησης μπορεί να προταθεί ψυχιατρική εκτίμηση.

Παρέχουμε ψυχοθεραπευτικές, συμβουλευτικές  και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα που βρίσκονται στην εφηβεία για θέματα όπως:

 • Υποστήριξη στην διαδικασία δόμησης ταυτότητας και γνωριμίας με τον εαυτό
 • Θέσπιση στόχων και εντοπισμός – ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου
 • Διαχείριση των σχέσεων με τους σημαντικούς άλλους σε πολλαπλά πλαίσια – οικογένεια – φίλοι – συμμαθητές – κοινότητα
 • Υποστήριξη στην τοποθέτηση λειτουργικών ορίων στις σχέσεις
 • Διαχείριση άγχους επιδόσεων και σχολικής αποτυχίας
 • Διαχείριση ζητημάτων που συνδέονται με την σεξουαλικότητα, την σεξουαλική ζωή και τις σχέσεις με τα άλλα φύλα
 • Διαχείριση κρίσεων πανικού
 • Διαχείριση άγχους και φοβιών
 • Συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων
 • Υποστήριξη στην διαχείριση αυτοκαταστροφικών – αυτοτραυματικών συμπεριφορών
 • Υποστήριξη στην εμφάνιση διατροφικών διαταραχών
 • Υποστήριξη σε δύσκολες συναισθηματικές διεργασίες, όπως λ.χ. κατάθλιψη, μοναξιά
 • Διαχείριση πένθους λόγω χωρισμού γονέων, απώλειας ή θανάτου σημαντικού προσώπου
 • Υποστήριξη στη διαχείριση τραυματικών εμπειριών και εμπειριών κακοποίησης
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...