Συμβουλευτική για εξαρτήσεις και τη χρήση ουσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Therapy Exercise

Όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα με τις εξαρτήσεις που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, το αλκοόλ, το διαδίκτυο ή το τζόγο.

Όταν ένα μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα με την εξάρτηση επηρεάζεται η καθημερινή ζωή όλων των μελών της οικογένειας, η συναισθηματική ισορροπία, οι σχέσεις και η επικοινωνία μεταξύ τους.

Οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς, ανησυχούν και προσπαθούν να βοηθήσουν, πολλές φορές  δίχως ένα οργανωμένο τρόπο, τα μέλη της οικογένειας που κάνουν χρήση ουσιών, εκφράζοντας την αγωνία  τους μέσα από συγκρούσεις, καθημερινές  εντάσεις και συναισθήματα θυμού και φόβου.  Επίσης πολύ συχνά δεν μπορούν να διακρίνουν πότε χρειάζεται η αναζήτηση μιας υποστήριξης από ένα ειδικό θεραπευτικό πλαίσιο.

Η συμβουλευτική των εξαρτήσεων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται:

 • σε γονείς και συγγενείς ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών ή είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, από το τζόγο ή το διαδίκτυο
 • σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που αναζητούν εποπτεία για να υποστηρίξουν  ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών ή τις οικογένειές τους.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα εξαρτήσεων σε έφηβους/ες και σε ενήλικους/ες που κάνουν πειραματική ή περιστασιακή χρήση ουσιών και αλκοόλ ή παρουσιάζουν δυσλειτουργική ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα τυχερά παιχνίδια.

Κύριοι στόχοι μας είναι:

 • Ψυχική ενδυνάμωση του ατόμου για να εντοπίσει τους λόγους που το συνδέουν με την εξάρτηση και να οδηγηθεί στην διακοπή της
 • Θέσπιση νέων στόχων και ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου
 • Εντοπισμός μοτίβων που ενισχύουν την εξάρτηση
 • Κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης και της φύσης του εθισμού
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους σημαντικούς άλλους
 • Ενίσχυση της τοποθέτησης λειτουργικών ορίων στις σχέσεις

Γνωρίζουμε ότι όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένα σημαντικό πρόσωπο αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης επηρεάζεται η καθημερινή ζωή όλων των μελών της οικογένειας, η συναισθηματική ισορροπία τους, οι σχέσεις και η επικοινωνία μεταξύ τους.

Οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς και οι σύντροφοι των ατόμων ανησυχούν και προσπαθούν να βοηθήσουν, πολλές φορές δίχως ένα οργανωμένο τρόπο. Εκφράζουν την αγωνία τους μέσα από συγκρούσεις, καθημερινές εντάσεις και συναισθήματα θυμού ή φόβου.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γονείς, συγγενείς ή συντρόφους ατόμων που παρουσιάζουν συμπεριφορές εξάρτησης με βασικούς στόχους:

 • Ψυχολογική υποστήριξη των γονέων και των σημαντικών άλλων
 • Κατανόηση των αλλαγών και των συμπεριφορών του ατόμου ως αποτέλεσμα της εξάρτησής του
 • Κατανόηση του φαινομένου της συνεξάρτησης που παρουσιάζεται στην οικογένεια
 • Ενδυνάμωση των ατόμων για να υποστηρίξουν και να κινητοποιήσουν το μέλος της οικογένειας που παρουσιάζει συμπεριφορές εξάρτησης να αναζητήσει υποστήριξη και θεραπεία
 • Βελτίωση τηςεπικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • Εντοπισμός και διαχείριση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και των δυσλειτουργικών ορίων

Μετά την κατανόηση των ξεχωριστών αναγκών του κάθε ατόμου προτείνεται μια εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση σε ατομικό, ομαδικό ή οικογενειακό επίπεδο.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ομάδα αξιολόγησης μπορεί να προταθεί ψυχιατρική εκτίμηση.

Παράλληλα, οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχουν ατομική ή ομαδική εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που υποστηρίζουν άτομα που διαπραγματεύονται ζητήματα εξαρτήσεων ή τις οικογένειες αυτών.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους/ες θεραπευτές και θεραπεύτριες με μακροχρόνια προϋπηρεσία στην θεραπεία και στην πρόληψη των εξαρτήσεων.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...