Βιωματική εποπτική ομάδα για νέα άτομα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βιωματική εποπτική ομάδα για νέα άτομα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας


Πρόκειται για μια διαδικασία αναστοχασμού, διερεύνησης και προσωπικής ανάπτυξης, κατά την οποία κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας συνοδοιπορεί με τη δουλειά ενός άλλ@ (συνήθως νέου στο χώρο) επαγγελματία ψυχικής υγείας με στόχο να βελτιώσει την θεραπευτική του ματιά , την πρακτική του και τελικά να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες του. Η επόπτρια συμβάλει με ένα συνθετικό θεραπευτικό μοντέλο ώστε να δώσει νέα θεραπευτικά εργαλεία στα εποπτευόμενα μέλη με καλεσμένους εισηγητές διαφορετικών προσεγγίσεων.


Σε ένα συμπεριληπτικό και εχέμυθο πλαίσιο εκπαιδευόμεν@ και νέοι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αφηγήσεις, προβληματισμούς, διλήμματα και να μεταμορφώσουν βιωματικά την εμπειρία τους ώστε να συμβάλουν τα ίδια με αυτό τον τρόπο στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης γνώσης, δεξιοτήτων και αξιών των νέων επαγγελματιών, που συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη διαδικασία της εποπτείας τα εργαλεία είναι κυρίως πρακτικά και βιωματικά και στηρίζονται σε σύγχρονα εκπαιδευτικά, ψυχοθεραπευτικά και ερευνητικά δεδομένα.


Η Εποπτική διαδικασία ειδικότερα παρέχει την ευκαιρία για:

  • Θεραπευτικό σχεδιασμό και θεραπευτικές τεχνικές συνθετικού μοντέλου.
  • Υποστήριξη σε περιπτώσεις αβεβαιότητας λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό, το εργασιακό πλαίσιο και τα αποθέματα του θεραπευτή- τριας /συμβούλου.
  • Ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων του/της θεραπευτή / συμβούλου.
  • Βιωματικά εργαστήρια βασιζόμενα στα περιστατικά

Υπεύθυνη βιωματικής εποπτικής ομάδας, Κορομπίλια Μιρέλλα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...