Το συστημικό σκέπτεσθαι: ένας χρήσιμος οδηγός

Κοινοποίηση

Το συστημικό σκέπτεσθαι: ένας χρήσιμος οδηγός

Τι είναι η Συστημική Σκέψη

Η Συστημική προσέγγιση και ο συστημικός τρόπος σκέψης είναι μια ευρεία περιοχή  η οποία επιδιώκει να συγκεράσει πολλούς διαφορετικούς τρόπους σκέψης οι οποίοι στην ερμηνεία τους για τον κόσμο, είναι ολιστικοί. Η ολιστική σκέψη επιδιώκει να κατανοήσει φαινόμενα ως στενά συνδεδεμένα και σαφή, με αναφορά στο ολικό σύστημα ή περιβάλλον από το οποίο αποτελούνται. Η Συστημική Σκέψη :

Είναι ένας  σύνθετος τρόπος συλλογισμού, που σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα αντιληπτά τοποθετώντας τα μαζί, παρά χωρίζοντάς τα.

Χρησιμοποιεί το μοντέλο ενός συστήματος για να ερμηνεύσει γεγονότα.

Είναι ένα σχεσιακό παράδειγμα που ερμηνεύει τα πράγματα στο πλαίσιο του δικτύου σχέσεων του οποίου αποτελούν μέρος.

Είναι ένας δυναμικός τρόπος να βλέπει κανείς τον κόσμο, κατανοώντας τις αλλαγές με όρους μη γραμμικών διαδικασιών που διαμορφώνουν τη δομή και τα αποτελέσματα του συστήματος

διαβάστε τη συνέχεια στο ακόλουθο pdf

Systems Thinking Guide Slides

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...