Κία Θανοπούλου

Κοινοποίηση

Κία Θανοπούλου

  Θανοπούλου Κία, MSc, ECP, Ψυχολόγος/Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια και εκπαιδεύτρια Η Κία Θανοπούλου είναι ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Εργάζεται στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ.Ν.Α. ως θεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια και επόμενα στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης επαγγελμάτων ψυχικής υγείας στην Οικογενειακή Θεραπεία. Από το 1998 μέχρι το 2014 συνεργάστηκε με το ΣΚΕΨΥ στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και από το 2006 έως το 2010 συμμετείχε ως διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Ψ.Ν.Α.Το 2011 συμμετείχε ως επιμορφωτικά επιμορφωτικά σε θέματα σχέσεων στη σχολική κοινότητα στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985-1989) και εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Warwick (Αγγλία). Ειδικεύτηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συστημική Διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), της Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) .Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΣΣΚΕΨΟ). Κάτοχος του πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP). Ειδικεύτηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συστημική Διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), της Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) . Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΣΣΚΕΨΟ).Κάτοχος του πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP). Ειδικεύτηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συστημική Διάγνωση στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), της Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA) . Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΣΣΚΕΨΟ). Κάτοχος του πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP).Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΣΣΚΕΨΟ). Κάτοχος του πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP). Είναι επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΣΣΚΕΨΟ). Κάτοχος του πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP).
Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...