Τα δικαιώματα στο σώμα μας: Μια εκστρατεία από τη Διεθνή Αμνηστία

Κοινοποίηση

Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα απειλούνται σε όλο τον κόσμο.

Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα- ανήκουν στον καθένα μας, ανεξάρτητα από την σεξουαλικότητα, τη γονιμότητα, τις επιλογές αναπαραγωγής, το φύλο, τη φυλετική ιδιότητα και τη διαμόρφωση των προσωπικών σχέσεων.

© Amnesty International – My Body My Rights Manifesto

Η εκστρατεία μας «Μy Body My Rights» στοχεύει στον τερματισμό του ελέγχου και της ποινικοποίησης της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς. Θα απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις να δώσουν τέλος στην παράνομη χρήση των ποινικών νόμων για την αστυνόμευση της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής και θα στοχεύσουμε στο τέλος των διακρίσεων τόσο στη νομοθεσία και στη πρακτική που οδηγεί σε παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Όλα τα κράτη είναι υποχρεωμένα να διαβεβαιώνουν ότι τα προσωπικά σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι:

  • Σεβαστά (χωρίς να τα παραβιάζουν ή να αναφέρονται στον τρόπο που αυτά ασκούνται από τους φορείς τους)
  • Προστατευμένα (διαβεβαιώνοντας ότι οι μη κρατικοί φορείς δεν εμποδίζουν τα άτομα στην άσκηση των δικαιωμάτων τους)
  • Πραγματοποιήσιμα (παρέχοντας στον καθένα τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ασκούν αυτά τα δικαιώματά τους).

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι πολύ διαφορετική. Τα κράτη ταυτόχρονα άμεσα και έμμεσα προσπαθούν να ελέγξουν την σεξουαλικότητα, την εκδήλωση της φυλετικής ταυτότητας και την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις τους, συμπεριλαμβάνοντας τις αστυνομικές μεθόδους, για να επιβάλλουν κοινωνικά διαμορφωμένους κανόνες και ρόλους βασισμένους σε φυλετικά στερεότυπα. Η παράδοση, η θρησκεία και το έθιμο συχνά επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την άρνηση των δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα προκατειλημμένες συμπεριφορές προκαλούν τέτοιου είδους αρνήσεις.

WATCH THE VIDEO
© Amnesty International

Τέτοιου είδους ενέργειες ή αδράνειες των κρατών, που επιτρέπουν και κάνουν κατάχρηση των δικαιωμάτων των υπολοίπων, συνιστούν παραβιάσεις των προσωπικών σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, της ατομικής αυτονομίας, της σωματικής ακεραιότητας και του δικαιώματος που θεμελιώνεται στο Άρθρο 5 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων ενάντια στις Γυναίκες, η οποία ρητά απευθύνεται στα κράτη για να καταρρίψουν τα φυλετικά στερεότυπα και να αντιμετωπίσουν σχετικές φυλετικές διακρίσεις.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εκστρατείας My body my rights είναι να εξασφαλίσουμε την ελευθερία κάθε ανθρώπου να αποφασίζει ελεύθερα και συνειδητά για την σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή και να ασκεί τα αναπαραγωγικά του δικαιώματα απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, καταναγκασμό και βία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα κράτη ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να σταματήσουν τον έλεγχο και την ποινικοποίηση της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής όπως το να παράσχουν υπηρεσίες και πληροφορίες, να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις υπό αυτό το πλαίσιο και να ενθαρρύνουν τα άτομα να διεκδικούν και να ασκούν τα δικαιώματά τους.

https://www.amnesty.gr/action/campaigns/13105/my-body-my-rights

http://https://www.teepublic.com/sticker/9307149-my-body-my-rights

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...