το παιδί και το δώρο

Κοινοποίηση

Αυτό το βίντεο είναι ιδιαίτερο. την πρώτη φορά που το είδα συγκινήθηκα και σκέφτηκα πως ορισμένες δύσκολες και άδικες εμπειρίες, στην παιδική και την ενήλικη ζωή, μας τροφοδοτούν συχνά με ποιότητες που μας οδηγούν στην ευαλωτότητα, στο θυμό και την απομόνωση. Αν δεν συμβεί κάτι που θα αλλάξει τη ροή του ποταμού μπορούμε να μείνουμε για πάντα καθηλωμένοι σε μια δύσκολη ψυχολογική συνθήκη. Υπάρχουν δυνατότητες για μια μη γραμμική ακολουθία;

Η απάντηση που δίνω είναι καταφατική!

Οι εμπειρίες φροντίδας, οι εμπειρίες που βιώνονται ως δώρο, το απρόβλεπτο, είναι πάντα ενεργές πιθανότητες, ικανές να αλλάξουν το ρου της ιστορίας.

Αρκεί να υπάρξουμε δεκτικοί και δεκτικές να τις υποδεχτούμε!

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...