Εκπαιδευτική δράση (2022): Όψεις της αρρενωπότητας στην αυτογνωστική και ψυχοθεραπευτική διεργασία 

Κοινοποίηση

Όψεις της αρρενωπότητας στην αυτογνωστική και ψυχοθεραπευτική διεργασία 

Μάρτιος – Δεκέμβριος 2022

Εισαγωγική θεώρηση 

Η αρρενωπότητα είναι ξέχωρη από το βιολογικό (sex) και κοινωνικό φύλο (gender), καθώς και τη σεξουαλικότητά μας. Τόσο το βίωμα όσο και η έκφρασή της εξαρτώνται από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εμπεριέχεται και αναπτύσσεται κάθε φορά, από τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα για το ζειν και το σχετίζεσθαι κάθε εποχής, αλλά και από την προσωπική και κοινωνική κατάσταση των ίδιων των προσώπων που την βιώνουν.

Αντιλαμβανόμαστε, ως εκ τούτου, την αρρενωπότητα ως μία δυναμική -και όχι στατική- έμφυλη υπαρξιακή συνθήκη η οποία κινείται, βιώνεται και εκφράζεται μέσω ταλαντώσεων, σε ένα φάσμα που εκτείνεται ανάμεσα στις ποιότητες του αρσενικού και του θηλυκού, αλλά και πέρα από αυτές.

Εργαζόμαστε, τέλος, με όλες τις εκφάνσεις της αρρενωπότητας, σε κλίμα υποδοχής, συμμετοχικότητας, εξερεύνησης και μετασχηματισμού τους, ώστε να μπορούν τα ίδια τα πρόσωπα να απελευθερώνουν την αντίληψη του φύλου τους προς θετικές και εναλλακτικές εκφράσεις αρρενωπότητας. Να πειραματίζονται στην διόραση του «έμφυλου εαυτού τους» με ένα διαφορετικό -υγιή, μη τοξικό, θετικό, συμπεριληπτικό, φροντιστικό και συνεργατικό- τρόπο, με εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ζωή τους.

Γενικός σκοπός εκπαιδευτικού προγράμματος

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξερευνήσει τους τρόπους που αναδύονται τα ζητήματα της αντρικής ταυτότητας – αρρενωπότητας στην αυτογνωστική και ψυχοθεραπευτική διεργασία. Και να υποστηρίξει τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα πεδία της ψυχολογίας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στη συν-εργασία τους με άντρες και αρρενωπότητες, στους χώρους δουλειάς και δράσης τους.

Ειδικοί επιμορφωτικοί στόχοι

 • Θεωρητικός εξοπλισμός
 • Βιωματική εμπειρία
 • Προσωπική-αυτοαναφορική διεργασία
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Εξοικείωση με σύγχρονα εργαλεία
 • Απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων
 • Μελέτες περιπτώσεων-περιστατικών
 • Εποπτική υποστήριξη

Συντονιστές

Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Συστημικός Θεραπευτής, Συγγραφέας 

Βαγγέλης Κοσμάτος, Ψυχολόγος – Gender Expert

Πρόδρομος Ταράσης, Ψυχολόγος, Συστημικός Θεραπευτής , Επικοινωνιολόγος

Τεχνικές πληροφορίες προγράμματος 

Μέσο: διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Συμμετέχοντα πρόσωπα: Εμψυχωτές/τριες Ομάδας, Κοινωνικές/οί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Επικοινωνίας,  Σύμβουλοι Ψυχική Υγείας, Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές/τριες

Αριθμός: 15-20

Διάρκεια κάθε συνάντησης: 3 ώρες

Μέρα συνάντησης: Κυριακή απόγευμα (5-8 ή/και 6-9)

Συχνότητα: 2 συναντήσεις ανά μήνα

Συνολική διάρκεια: 16 συναντήσεις, για 8 μήνες (3-6 και 9-12 2022)

Κόστος συμμετοχής: 800 ευρώ (100 ευρώ ανά μήνα, κατόπιν συνεννόησης με την εκπαιδευτική ομάδα)

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το σύνολο των εκπαιδευτικών συναντήσεων έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζουν τη βιωματική, διαλογική, συνεργατική και αναστοχαστική διεργασία, μέσα από μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και τεχνικών, όπως (ενδεικτικά): βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, οπτικές αναπαραστάσεις, παιχνίδια ρόλων, θεραπευτικές δραστηριότητες, εικαστικές δημιουργίες,  θεωρητικά κείμενα και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, βίντεο, φωτογραφίες.

Τα παραπάνω εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, τεχνικές και υλικά πολλαπλών δεξιοτήτων έχουν στόχο να ενεργοποιήσουν τα εκπαιδευόμενα πρόσωπα, ισοδύναμα, σε σωματικό, συναισθηματικό και διανοητικό επίπεδο.

Η όλη εκπαιδευτική δράση οικοδομείται, υποστηρίζεται και εξελίσσεται μέσα σε ένα σταθερό, διαθεματικό, και συμπεριληπτικό πλαίσιο και με μία μετασχηματιστική, από-κάτω-προς-τα-πάνω και οριζόντια-διατομεακή προσέγγιση.

Στη μεθοδολογία δουλειάς μας, συμπερασματικά, αποτυπώνεται ευκρινώς η σταθερή μας αισθητική-αξιακή θέση ότι μόνο υιοθετώντας τις αρχές της συνεργατικότητας, της συμπεριληπτικότητας και της διαθεματικότητας, χωρίς να αφήνουμε κανένα άτομο πίσω (leaving no one behind), μπορούμε να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε συμμαχικές και μετασχηματιστικές συνειδήσεις, συμπεριφορές και στάσεις ζωής.

Με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία, θα έχουν τη δυνατότητα -με τη σειρά τους και εφόσον το επιθυμούν- να λειτουργήσουν μετασχηματιστικά στα ευρύτερα συστήματα αναφοράς τους.

 Ειδικές θεματικές και διάρθρωση προγράμματος  

 • 1η συνάντηση: Έναρξη προγράμματος (εισαγωγικές αποσαφηνίσεις – προσωπικές ανακοινώσεις – οικοδόμηση ομάδας – πρώτες επεξεργασίες) (13/3/2022 ΗΓ-ΒΚ-ΠΤ)
 • 2η συνάντηση: Πολιτιστικές οικοθεωρίες και αντρική ταυτότητα – ο πολυφωνικός εαυτός (27/3/2022 ΗΓ)
 • 3η συνάντηση: Κινητικότητα και ταλαντώσεις της αντρικής ταυτότητας, μέσα στο διαλογικό φάσμα (10/4/2022 ΗΓ)
 • 4η συνάντηση: Οικογενειακές ιστορίες και μνήμες τοπίου στη διαδρομή μιας αρρενωπότητας (24/4/2022 ΗΓ)
 • 5η συνάντηση: Η σχέση πατέρα-γιου και η οικοδόμηση της αντρικής ταυτότητας: βία – δειλία – παρρησία (8/5/2022 ΗΓ)
 • 6η συνάντηση: Πρώτος ενδιάμεσος αναστοχασμός (προσωπικός και ομαδικός αναστοχασμός – μελέτες περιπτώσεων – εποπτικές αναπαραστάσεις) (22/5/2022 ΗΓ-ΒΚ-ΠΤ)
 • 7η συνάντηση: Όψεις Σεξουαλικότητας στην αντρική ταυτότητα , η έννοια της επίδοσης και της σεξουαλικής επιθυμίας και οι αντανακλάσεις τους στη σύνδεση με τα συναισθήματα (μελέτες περιπτώσεων) (5/6/2022 ΠΤ)
 • 8η συνάντηση: Υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και θέματα ταυτότητας (δότης σπέρματος, υιοθεσία) (19/6/2022 ΠΤ)
 • 9η συνάντηση: Είναι κάποια θέματα ψυχικής υγείας μόνο για γυναίκες ή μόνο για άντρες; (επιλόχειος κατάθλιψη, γονεϊκό burn out, κ.α) (11/9/2022 ΠΤ)
 • 10η συνάντηση: Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου στη θεραπευτική διεργασία με άντρες/αρρενωπότητες (25/9/2022 ΠΤ)
 • 11η συνάντηση: Δεύτερος ενδιάμεσος αναστοχασμός (προσωπικός και ομαδικός αναστοχασμός – μελέτες περιπτώσεων – εποπτικές αναπαραστάσεις) (9/10/2022 ΗΓ-ΒΚ-ΠΤ)
 • 12η συνάντηση: «Δεν είναι αυτά για εμάς…»: Άντρες, Στερεότυπα και Ψυχική Υγεία (Εξερευνώντας τις κρυφές διασυνδέσεις της ψυχικής ευαλωτότητας με την παραδοσιακή αρρενωπότητα) (23/10/2022 ΒΚ)
 • 13η συνάντηση: From Labeling to Liberating Masculinities (FL2LM) (6/11/2022 ΒΚ)
 • 14η συνάντηση: Reconstructing and Developing New Aspects of Masculinities (20/11/2022 rDNAm) (ΒΚ)
 • 15η συνάντηση: Οι σημαντικοί άντρες της ζωής μου: πρότυπα πατρότητας – συντροφικότητας – συγγένειας – φιλίας (Εξειδικευμένα εργαλεία αυτογνωστικής διεργασίας με άντρες/αρρενωπότητες) (4/12/2022 ΒΚ)
 • 16η συνάντηση: Κλείσιμο προγράμματος (συνολικός αναστοχασμός – προσωπικός και ομαδικός απολογισμός – προσωπικές παρουσιάσεις εκπαιδευομένων) (18/12/2022 ΗΓ-ΒΚ-ΠΤ)
Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...