Καμπάνια για μια Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (2021)

Κοινοποίηση

Καμπάνια ΠΡΟχωράω,

Το Πολύχρωμο Σχολείο με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNESCO, διοργανώνουν καμπάνια με κύριους στόχους:

  • Τη θεσμοθέτηση της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες,
  • τη διαμόρφωση εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος ανά τάξη,
  • την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων,
  • την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,
  • την έκδοση οδηγού προς εκπαιδευτικούς,
  • την έκδοση εξειδικευμένης εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας σε ζητήματα για τη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού,
  • ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς επίσης και έμφυλων στερεοτύπων και σεξισμού, που προκύπτουν στην σχολική ζωή και
  • τη θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
    για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν τη ΣΟΣΕ.

Ο πυρήνας των σχολείων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες και γι’ αυτό θα πρέπει οι ανάγκες τους να τίθενται πάντα σε προτεραιότητα.

Τα ζητήματα της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, των έμφυλων στερεοτύπων, της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης αφορούν όλες/ους/α, γιατί επηρεάζουν αποφασιστικά τη σωματική και ψυχική υγεία, περιορίζουν τις δυνατότητες, την ελευθερία, τα όνειρα των ατόμων και επηρεάζουν τις σχέσεις τους.

Είναι ευθύνη όλων να πιέζουν τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη και καθολική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Πολύχρωμο Σχολείο ζητά από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άτομα να συνυπογράψουν το παρόν κείμενο και να συνεισφέρουν στην καμπάνια ΠΡΟχωράω.

Το χρωστάμε στα παιδιά.

Προ – Χωράω – Έχω ερωτήσεις – Θέλω απαντήσεις (rainbowschool.gr)

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...