Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (2021): Τραύμα, απόθεμα, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη

Κοινοποίηση

 

Αναλυτική παρουσίαση: Πρόγραμμα και εκπαιδευτική ομάδα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Τραύμα, απόθεμα, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη! Πρακτικές και θεωρίες για τις μεταβάσεις στο φάσμα ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στο χώρο της ψυχικής υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Τραύμα, απόθεμα, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη! Πρακτικές και θεωρίες για τις μεταβάσεις στο φάσμα ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στο χώρο της ψυχικής υγείας

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  που έχουν σαν στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, σε άτομα , ομάδες και οργανισμούς. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι επιμορφωμένοι θα είναι σε θέση:

α) να αξιοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα  και τεχνικές  για την ψυχική ενδυνάμωση στην επαγγελματική τους σχέση με τους ανθρώπους που έχουν βιώσει τραύματα ή  κρίσεις σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο.

β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση και σωστή πρακτική εφαρμογής πρακτικών και τεχνικών για την ψυχική ανθεκτικότητα

γ) να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να υλοποιήσουν οργανωμένες  παρεμβάσεις με βάση μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη  θεωρία   για τις θεμελιώδεις αρχές και δεοντολογικές πρακτικές της  παροχής υπηρεσιών για την ψυχική ενδυνάμωση και την ανθεκτικότητα.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο Handbook με ασκήσεις και βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν στη δουλειά με άτομα, ομάδες και οργανισμούς.

 1. Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς/ες , σε απόφοιτους/ες σχολών κοινωνικής εργασίας, σε απόφοιτους/ες σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, σε απόφοιτους/ες  σχολών ψυχολογίας καθώς και συμβούλους ψυχικής υγείας, σε εργαζόμενους/ες στο πεδίο της παιδικής προστασίας, σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων, κακοποιημένων ή άλλων ευάλωτων πληθυσμών ή συντονιστές/στριες ομάδων.

Τύπος Προγράμματος

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην χορήγηση Βεβαίωσης Επιμόρφωσης και σε όσες και όσους επιθυμούν και Certification in Psychological  resilience techniques & skills.

 1. Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά και έχει συνολική διάρκεια 122 ώρες (θεωρητική, βιωματική και πρακτική κατάρτιση και εποπτεία) και είναι δομημένο στη βάση 8 αυτοτελών θεματικών ενοτήτων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει την θεωρητική γνώση με την βιωματική εμπειρία (70  ώρες) , την συμμετοχή σε ομάδες αυτογνωσίας και αναστοχασμού ( 28 ώρες) και την εποπτεία, (24 ώρες) για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων  που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Έναρξη-Λήξη Προγράμματος

Έναρξη:   Φεβρουάριος 2021                     Λήξη: Noέμβριος  2021

Αναλυτική παρουσίαση

1ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

 Σάββατο 27 Φεβρουαρίου: 9.00 έως 15.00:

   Πρώτη θεματική ενότητα. Εισαγωγή. Περιγραφή και στόχοι προγράμματος. Η σημασία της συνκατασκευής τοπίων ασφάλειας

  (Η. Γκότσης, Μ. Κορομπίλια, Ε. Φιλαθρωποπούλου)

·     Γνωριμία με τους συμμετέχοντες- προσδοκίες/εκπαιδευτικές ανάγκες-σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου. Ορίζοντας την ανθεκτικότητα και την ευαλωτότητα σε διαφορετικές γλώσσες οπτικές και πραγματικότητες. (Βιωματικό εργαστήριο)

·      Συνκατασκευή  ενός κοινού νοήματος. Ανθεκτικότητα και ευαλωτότητα στην  αντικειμενική πραγματικότητα και στην ψυχολογική πραγματικότητα.

Δεύτερη θεματική ενότητα: Ανθεκτικά και ευάλωτα συστήματα

·       Η ανθεκτικότητα και η  ευαλωτότητα  όπως μελετώνται μέσα από την ατομική ψυχολογία και όπως μελετώνται μέσα από την συστημική οπτική ως εμπειρίες συν-κατασκευής.

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 10.00 π.μ. έως 15.00:

Βιωματικό εργαστήριο: Ταλαντώσεις στο διαλογικό φάσμα της ψυχικής ανθεκτικότητας

 Η. Γκότσης- Α Κιαπόκα

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης:  (Γ. Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού, Β. Δημουλά)

Σάββατο 20/03,12:00-14:00:  

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

 2ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

 Σάββατο 27 Μαρτίου, 09.00 έως  15.00:

Βιωματικές-σωματικές ασκήσεις ενσυνειδητότητας που ενδυναμώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Μ. Κορομπίλια   Ε. Φιλανθρωποπούλου

 • Πρόληψη και στρατηγικές για τη κόπωση συμπόνιας και το ΔΤΣ
 • Η σχέση ανάμεσα στην αυτοσυμπόνια, την ικανοποίηση από τη συμπόνια, την κόπωση συμπόνιας και την ψυχική ανθεκτικότητα

Αφηγηματικές πρακτικές στην διαχείριση τραύματος :Κ. Πήτερσεν

 • Η φύση η εμπειρία του τραύματος, χαρακτηριστικά του εαυτού, ιδιότητες του συστήματος.
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση τραύματος.
 • Δευτερογενές τραυματικό στρες (αίτια, κίνδυνοι και σύνδεση με την κόπωση συμπόνιας)

Κυριακή 28 Μαρτίου,  09.00 π.μ. έως 15.00:

Η νευροβιολογία της ενσυναίσθησης: Γ.Παναγής

Η νευροβιολογία της ενσυναίσθησης και η αλληλεπίδραση με την  ψυχική ανθεκτικότητα.

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης:  Γ.Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού, Β. Δημουλά

Σάββατο 10/04, 12:00-14:00:

3ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

Σάββατο 24 Απριλίου 9.00 έως  15.00:  Α. Ατσαλάκη -Δ. Πετριλής

 • Η σημασία του δεσμού, Η φύση η εμπειρία του τραύματος, χαρακτηριστικά του εαυτού, ιδιότητες του συστήματος.
 • Η επίδραση του παιδικού τραύματος

Κυριακή 25 Απριλίου 10.00 π.μ. έως 15.00  

Βιωματικό εργαστήριο: Οι εμπειρίες φροντίδας ως πηγές αποθεμάτων . Η. Γκότσης

·       Η επίδραση των εμπειριών φροντίδας και η σημασία των κοινωνικών δικτύων φροντίδας  στην ενίσχυση της ψυχικής  ανθεκτικότητας

  Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης  Γ.Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού, Β. Δημουλά

 Σάββατο, 08/05, 12:00-14:00: 

 Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

4ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

  Σάββατο 22 Μαΐου, 9.00π.μ. έως 15.00: Μ. Κορομπίλια -Ε.  Φιλανθρωποπούλου

Συνομιλίες για την ευγνωμοσύνη, την αισιοδοξία, την συγχώρεση, το δώρο.

 • Θεματική ενότητα για την ευγνωμοσύνη, τη  γενναιοδωρία και την ψυχική ενδυνάμωση
 • Τα οφέλη της ευγνωμοσύνης

      Κυριακή 23 Μαΐου, 10.00 π.μ. έως 15.00:

  Βιωματικό εργαστήριο:  «Το δώρο» Η. Γκότσης

  Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης: Γ.Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού, Β. Δημουλά

      Σάββατο 05/6,  12:00-14:00:

      Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης

5ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

Σάββατο 12 Ιουνίου, 9.00π.μ. έως 15.00:

Ετεροκανονικότητα-αποκλεισμοί, ᾱορατότητα και ψυχική ανθεκτικότητα

 Ε.Φιλανθρωποπούλου – Η. Γκότσης

·     Θεματική ενότητα για το φύλο, τους αόρατους πληθυσμούς, την σημασία  της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας και την συμπερίληψη

·     Βασικές αρχές διαπολιτισμικής προσέγγισης για την ψυχική ανθεκτικότητα με βασικούς άξονες αναφοράς την κυρίαρχη κουλτούρα, τις παραδοσιακές πρακτικές ενδυνάμωσης κοινοτήτων, την επίδραση του φύλου και της ετεροκανονικότητας.

Κυριακή 13 Ιουνίου, 10.00 π.μ. έως 15.00:

Βιωματικό Εργαστήριο για τον ηθικό αναστοχασμό και την συνάντηση με το ανοίκειο: Η.  Γκότσης -Α. Κιαπόκα

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης: Γ.Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού, Β. Δημουλά

6ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

  Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021:  9.00π.μ. έως 15.00  :   Κ. Ζύμνη

 1.       Βασικές αρχές υπαρξιακής προσέγγισης  για την ψυχική ανθεκτικότητας.
 2. ·       Βασικές αρχές θετικής ψυχολογίας
 3. ·        Η σημασία και η κατανόηση της προθετικότητας, του κινήτρου και του νοήματος ζωής.

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου,  10 .00 π.μ. έως 15.00 (Ολοκλήρωση της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης)

Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης: Γ. Κανδύλης, Μ. Χαρατσίδου, Δ. Τραυλού,Β. Δημουλά

 7ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

Σάββατο και  Κυριακή 9-10/10/2021: Μ.Κορομπίλια- Γ.Δαμοπούλου- Η. Γκότσης -Χ. Φραγκιαδάκη

 1.   Ο ρόλος των Τεχνών ως μέσο ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 2.  Πώς ανταποκρίνεται το σώμα στην αλληλεπίδραση με τα ερεθίσματα που λαμβάνει μέσω της συνύπαρξης και πώς ανταποκρίνεται στην ψυχική ανθεκτικότητα.

·        Βιωματική Εμπειρία ενδυνάμωσης :Τα σπίτια ως τόποι ασφάλειας και προοπτικής

8ο Εκπαιδευτικό Διήμερο:

Σάββατο και  Κυριακή 6-07/11/2021: Μ.Κορομπίλια – Η. Γκότσης -Ε. Φιλανθρωποπούλου -Πέτρος Σαπουντζάκης

Βιωματική παρουσίαση και προσομοιώσεις «Ζωντανών βιβλιοθηκών» : Η εμπειρία της δημιουργίας του Πολύχρωμου Σχολείου. -Πέτρος Σαπουντζάκης

Πρακτική άσκηση: Βιωματικά εργαστήρια από τα μέλη των ομάδων εποπτείας

Εποπτεία: Η ομάδα εποπτείας θα υλοποιείται ένα τρίωρο μια Κυριακή κάθε μήνα για ένα τρίωρο

Συνολική Διάρκεια:  122 ώρες συνολικά.

Κόστος Συμμετοχής: Ανά συμμετέχοντα/σουσα : 160 ευρώ ο μήνας και 45 ευρώ   το certification στο τέλος .

Βασικές εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές

Συντονισμός και επιστημονική ευθύνη για τον σχεδιασμό του προγράμματος:Γκότσης Ηλίας- Μιρέλλα Κορομπίλια-Εύα Φιλανθρωποπούλου

 • Η. Γκότσης Κοινωνιολόγος- Ψυχοθεραπευτής – Συγγραφέας. Εκπαιδευτής και Επόπτης
 • Γ. Δαμοπούλου Εικαστικός – Εκπαιδεύτρια
 • Κατερίνα Ζύμνη  PhD, ECP. Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γιώργος Κανδύλης, Ψυχολόγος, MSc. Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψυχολογίας  Πανεπιστημίου Κρήτης. Συστημικός Ψυχοθεραπευτής. Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)
 • Δημουλά Βίκη, ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός, συστημική ψυχοθεραπευτρια , οικογενειακή ψυχοθεραπευτρια.
 • Μαρία Μιρέλλα Κορομπίλια, Phd συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια ,ψυχολόγος,πιστοποιημένη στη κόπωση συμπόνιας.
 • Άννα Κιαπόκα, Ψυχολόγος – Κοινωνική Λειτουργός MSc, Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος ΕΛΕΣΥΘ
 • Γιώργος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου
 • Κασσάνδρα Πήτερσεν Ψυχολόγος, Διδάσκουσα στο διεθνές Masters Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (Masters of Narrative Therapy and Community Work, University of Melbourne), MSc Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια και Επίτιμος Κλινικός Συνεργάτης της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης
 • Πέτρος Σαπουντζάκης Εκπαιδευτικός, ακτιβιστής, μέλος του Πολύχρωμου Σχολείου
 • Τραυλού Δήμητρα, σύμβουλος οικογένειας, συστημική ψυχοθεραπεύτρια
 •  Χαρατσίδου Μελίνα, DESS κλινικής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας, συστημική ψυχοθεραπεύτρια ομάδας, ζεύγους και οικογένειας, επ. Υπεύθυνη Κ.Π.Γλυφάδα
 • Εύα Φιλανθρωποπούλου, Σχολική ψυχολόγος, αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδευτικός ενηλίκων
 •  Χριστίνα Φραγκιαδάκη Ψυχολόγος Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια Δραματοθεραπεύτρια

[1] Η ομάδα  προσωπικής ανάπτυξης θα γίνεται κάθε Κυριακή που θα υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και  κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 2 ώρες και θα είναι συνδεδεμένη με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος Την ευθύνη για τον κεντρικό συντονισμό της ομάδας έχει ο Γιώργος Κανδύλης.  

Σημ: Τα βιωματικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον κύριο κορμό του προγράμματος είναι ανεξάρτητα από την ομάδα αυτογνωσίας, η οποία είναι επικεντρωμένη στην διερεύνηση της προσωπικής ανθεκτικότητας και στην φροντίδα της ευαλωτότητας.

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...