ο ψυχολογικός αντίκτυπος της καραντίνας

Κοινοποίηση

Το ξέσπασμα της νόσου του κορανοϊού τον Δεκέμβριο του 2019 έχει ως συνέπεια  σε   πολλές χώρες να ζητούν από άτομα που έχουν ενδεχομένως έρθει σε επαφή με τη λοίμωξη να απομονωθούν στο σπίτι ή σε μια ειδική εγκατάσταση καραντίνας. Οι αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής καραντίνας πρέπει να βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία. Κάναμε μια ανασκόπηση του ψυχολογικού αντίκτυπου της καραντίνας χρησιμοποιώντας τρεις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Από 3166 έρευνες  που πραγματοποιήθηκαν , 24 περιλαμβάνονται σε αυτή τη δημοσίευση. Οι περισσότερες αναθεωρημένες μελέτες ανέφεραν αρνητικά ψυχολογικά αποτελέσματα, όπως συμπτώματα μετατραυματικού στρες, σύγχυση και θυμό. Οι στρεσογόνοι  παράγοντες  οφείλονταν σε  μεγαλύτερη διάρκεια καραντίνας, φόβους μόλυνσης, απογοήτευση, πλήξη, έλλειψη αγαθών , ανεπαρκή πληροφόρηση, οικονομική απώλεια και στίγμα. Μερικοί ερευνητές έχουν ανακαλύψει  μακροχρόνιες επιπτώσεις σε κάποιους  συγκεκριμένους πληθυσμούς . Σε περιπτώσεις όπου η καραντίνα κρίνεται απαραίτητη, οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να κρατούν στη  καραντίνα άτομα όχι  περισσότερο από το απαιτούμενο, να παρέχουν σαφή αιτιολογία για την καραντίνα και πληροφορίες σχετικά με τα πρωτόκολλα και να διασφαλίζουν ότι παρέχονται επαρκείς προμήθειες σε αγαθά  για την επιβίωση τους. Οι εκκλήσεις για αλτρουισμό  και συλλογικότητα υπενθυμίζοντας στο κοινό τα οφέλη της καραντίνας στην ευρύτερη κοινωνία μπορεί να είναι ευνοϊκές.

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...