χρήσιμες συνδέσεις

Κοινοποίηση
https://www.psychologynow.gr/
https://www.taosinstitute.net/
ένα site στο οποίο υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό που έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ
http://metalogos-systemic-therapy-journal.gr/
το site ενός έγκυρου επιστημονικού περιοδικού για τη συστημική σκέψη και την ψυχοθεραπεία
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/collaborative-therapy
ένα site για την γνωριμία με την προσέγγιση της συνεργατικής θεραπείας
https://narrativetherapy.gr/
βασική παρουσίαση της Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας
http://www.oapen.org/search?f1-subject=Society%20%26%20social%20sciences;f2-subject=Society%20%26%20social%20sciences::Psychology;startDoc=1
ένας χρήσιμος οδηγός για δωρεάν βιβλία ψυχολογίας

https://ergastirio.eu/
η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...