Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην συστημική ψυχοθεραπεία

Μακροχρόνιο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην συστημική  ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι/ες και τα απόφοιτ@ άτομα  μπορούν να γίνουν μέλη στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA), εφόσον έχουν πτυχίο Ψυχολογίας ή  Κοινωνικού Λειτουργού. Στην περίπτωση  που τα ενδιαφερόμενα άτομα είναι  απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών ή ευρύτερων κοινωνικών επιστημών (όπως π.χ. Κοινωνιολογία ή Ανθρωπολογία),  μπορούν να αποκτήσουν μελλοντικά το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπείας (ECP). 

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ είναι μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής  και πρόσεδρο μέλος στην Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει επίσης εγκριθεί από την European Family Therapy Association (EFTA). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 χρόνια, ώστε τα άτομα που εκπαιδεύονται να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να εργαστούν ως Ψυχοθεραπευτές/τριες/@, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν  οι επιστημονικές εταιρείες που το έχουν εγκρίνει.
Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βασίζεται  στην συστημική προσέγγιση , ενώ επίσης  αξιοποιεί την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση και το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης, τις συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές και την αφηγηματική ψυχοθεραπεία.

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης τα εκπαιδευόμενα άτομα θα έχουν τη δυνατοτητα να συμμετάσχουν, (εφόσον το επιθυμούν), δίχως κάποιο κόστος, σε μια σειρά από σεμινάρια που έχουν ως στόχο την αυτο-φροντίδα και την επαφή με το σώμα και τις αισθήσεις. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν 4 σεμινάρια, διάρκειας 20-30 ωρών το καθένα:

Σεμινάριο-εργαστήριο σωματικού θεάτρου,
Εργαστήριο εικαστικής έκφρασης,
Εργαστήριο σωματικής έκφρασης μέσω του χορού και της κίνησης (Ομάδα γιόγκα)

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Βρείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα για το Α’ Έτος, που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2024!

 

 

Θέμα/τα Εκπαίδευσης

βασικές αρχές και θεωρίες της συστημικής ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας
βασικές αρχές της αφηγηματικής προσέγγισης
βασικές αρχές της καταξιωτικής και της διαλογικής/συνεργατικής προσέγγισης
απόκτηση δεξιοτήτων για την ομαδική ψυχοθεραπεία
απόκτηση δεξιοτήτων στην άσκηση της ατομικής συστημικής ψυχοθεραπείας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην συστημική ψυχοθεραπεία

Οι  Συνηχήσεις  είναι ένα πολυδύναμο ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από διαφορετικές προσεγγίσεις, μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, συναντώνται και συν-κατασκευάζουν ένα κοινό τόπο συνάντησης για την ψυχοθεραπεία και το πλαίσιο του προγράμματος. Μέσα σε αυτή τη διεργασία εργαζόμαστε με ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες ή να συνδεθούν με τις εσωτερικές τους φωνές, με έναν αρμονικό τρόπο, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες τους και να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τα αποθέματά τους. Το θεραπευτικό μοντέλο μας στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε ένας και κάθε μία από εμάς είναι ξεχωριστός και ξεχωριστός. Κατά συνέπεια  οι ανάγκες μας είναι εξατομικευμένες.

Μεθοδολογία των δράσεων του προγράμματός μας

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο με το οποίο υλοποιούνται οι επιμορφώσεις και τα σεμινάρια στο κέντρο μας, βασίζεται στην καταξιωτική παιδαγωγική (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326415_skepseis-gia-ena-symperiliptiko-sholeio) και στην ιδέα ότι μια τέτοια δράση είναι μια βιωματική και συνεργατική  μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης , η συμμετοχή στην οποία τροφοδοτεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή με γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα τους προσκαλούν σε αισθητικές μετακινήσεις σε σχέση με την οπτική και τη γλώσσα, με την οποία εργάζονται ως επαγγελματίες.

Γενική περιγραφή της εξειδίκευσης στην συστημική ψυχοθεραπεία

Σκοπός & Στόχοι των προγραμμάτων εξειδίκευσης στη συστημική ψυχοθεραπεία
Εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία -αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς.. Μετά από το πέρας του προγράμματος, τα άτομα που θα παρακολουθήσουν θα είναι σε θέση: α) Να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα και να επεξεργαστούν τη ψυχοθεραπευτική ατομική, οικογενειακή  ή ομαδική  διαδικασία στην επαγγελματική τους σχέση με τους  ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη, τις οικογένειες, τις ομάδες και τους οργανισμούς. β) Να εργάζονται στο κλινικό πεδίο έχοντας την δυνατότητα να αξιοποιούν  στοιχεία από την συνεργατική/διαλογική  συστημική προσέγγιση, από την καταξιωτική συστημική διερεύνηση, από την αφηγηματική προσέγγιση, αλλά και από άλλες  έγκυρες προσεγγίσεις ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των ανθρώπων που  αναζητούν υποστήριξη μέσα από μια συνθετική και πλουραλιστική  οπτική. γ) Να  σχεδιάζουν, να οργανώσουν και να εργάζονται με  ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που στηρίζονται στις θεμελιώδεις αρχές της συστημικής προσέγγισης αρχές και τη δεοντολογία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης . δ) Να εμβαθύνουν  στις βασικές αρχές και τις θεωρίες της συστημικής ατομικής  και ομαδικής ψυχοθεραπείας με έμφαση στις συνεργατικές/διαλογικές πρακτικές, την αφηγηματική προσέγγιση και την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης τα εκπαιδευόμενα άτομα θα έχουν τη δυνατοτητα να συμμετάσχουν (εφόσον το επιθυμούν), δίχως κάποιο κόστος, σε μια σειρά από σεμινάρια που έχουν ως στόχο την αυτο-φροντίδα και την επαφή με το σώμα και τις αισθήσεις. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν 4 σεμινάρια, διάρκειας 20-30 ωρών το καθένα:

Σεμινάριο-εργαστήριο σωματικού θεάτρου,
Εργαστήριο εικαστικής έκφρασης,
Εργαστήριο σωματικής έκφρασης μέσω του χορού και της κίνησης
Ομάδα γιόγκα

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Σε ποιους-ες/@  απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε:
ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας
απόφοιτους σχολών ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και κοινωνικών επιστημών, όπως λ.χ. κοινωνιολογία, ανθρωπολογία
φοιτητές των παραπάνω σχολών (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι τα άτομα να βρίσκονται σε θεραπεία πριν την έναρξη της κατάρτισης!


Κατ΄εξαίρεση και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, μπορούν να γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους  και σε άλλα επιστημονικά πεδία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη  ενασχόληση με την ψυχολογία. Το ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και δεν διαθέτουν πτυχία που αφορούν τις βασικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνική εργασία), δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% του συνόλου των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των επιπρόσθετων ωρών συμβουλευτικής, στα άτομα που δεν είναι απόφοιτα ψυχολογίας ή κοινωνικών επιστημών.

Μορφή της επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα βασίζεται στην, κατά κόρον, διά ζώσης εκπαίδευση, στην συμμετοχή σε βιωματικούς μαραθώνιους, στην εκπόνηση εργασιών και διπλωματικής διατριβής. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις και επεξεργασία θεματικών σε μικρές ομάδες εργασίας.

Θα δημιουργηθεί αμειγώς διαδικτυακή ομάδα, σε περίπτωση που συγκεντρωθούν το λιγότερο 10 συμμετοχές.

το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA),την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στη συμβουλευτική: πρόκειται για τις πρόσθετες ώρες που παρακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή Ψυχολογίας

Θεματικές Ενότητες

Α΄ ΕΤΟΣ   (200 ώρες)
Κατανόηση βασικών αρχών για τη ψυχοθεραπευτική διεργασία. Βασική εξοικείωση με τη συστημική θεωρία και τη βιωματική απόκτηση δεξιοτήτων. Έμφαση στην διαγενεακή προσέγγιση (M. Bowen)
Εισαγωγή, περιγραφή και στόχοι προγράμματος, διερεύνηση προσδοκιών, συμβόλαιο

Βρείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα για το Α’ Έτος, που ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2024!

Γνωριμία με τους συμμετέχοντες/ουσες. Διερεύνηση προσδοκιών/εκπαιδευτικών αναγκών. Σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου μέσω της αξιοποίησης βιωματικών εργαστηρίων. Δημιουργία ταυτότητας ομάδας (team bulding).
Η μετάβαση από εγώ στο εμείς.
Το συμβόλαιο ως μια συνεργατική εμπειρία, ως μια συνκατασκευή πεδίων ασφάλειας : θεωρητική κατάρτιση. Είδη συμβολαίων : δομικά, αφηγηματικά, συνεργατικά
Βασικά χαρακτηριστικά της  ψυχοθεραπευτικής διεργασίας-διαδικασίας
Εισαγωγή στην ψυχοθεραπεία: Έννοια και περιεχόμενο. Βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής.

 • Στόχοι, μεθοδολογία και πεδίο εφαρμογής και της ψυχοθεραπείας
 • Η  ψυχοθεραπευτική διαδικασία-διεργασία
 • Το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας (context)
 • Η σημασία του θεραπευτικού πλαισίου
 • Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση  και της ψυχοθεραπείας
 • Η δυναμική του προβλήματος και η κατανόηση των επιδράσεων των ατόμων, οικογενειακών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών παραγόντων.

Στάδια ανάπτυξης συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας :

 • Πρώτο στάδιο: η πρώτη συνάντηση
 • Δεύτερο στάδιο: η ψυχοθεραπευτική σχέση
 • Τρίτο στάδιο: αναγνώριση και καθορισμός στόχων
 • Τέταρτο στάδιο: επιλογή ψυχοθεραπευτικών/ων τεχνικών/ών
 • Πέμπτο στάδιο: τερματισμός ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Βασικές δεξιότητες & τεχνικές στην ψυχοθεραπευτική σχέση Βασικές αρχές στην ψυχοθεραπευτική σχέση

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Λεκτική/εξωλεκτική επικοινωνία
 • Εμπόδια στην επικοινωνία με τους θεραπευόμενους κ.τ.λ.
 • Δεξιότητες ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης: – Ανατροφοδότηση – Προσεκτική παρακολούθηση και ενεργητική ακρόαση – Αντανάκλαση – Παράφραση.

Αναστοχαστικές πρακτικές :

 • Μορφές αναστοχασμού: ηθικός, διαλογικός, σχεσιακός, κριτικός αναστοχασμός
 • Ημερολόγια αναστοχασμού, Ομάδες αναστοχασμού
 • Αφηγηματικά γράμματα κ.α.

Θεωρητικές προσεγγίσεις. Συστημική προσέγγιση

 • Συστημική Ψυχοθεραπεία ( 1 η φάση): Βασική εξοικείωση με τις συστημικές σχολές:  Από την Α’ Κυβερνητική έως την Β’ Κυβερνητική.
 • Δομική προσέγγιση
 • Διαγενεακή προσέγγιση
 • Στρατηγική προσέγγιση
 • Σχολή του Μιλάνου
 • Θεωρίες Επικοινωνίας – Palo Alto
 • Κονστρουκτιβισμός

Β’ ΕΤΟΣ  ( 200 ώρες) :

Στο δεύτερο έτος  το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρείς ενότητες:

Πρώτη ενότητα: Bασικές έννοιες της ψυχοδυναμικής προσέγγισης και τη θεωρία της προσκόλλησης

 • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες της ψυχοδυναμικής προσέγγισης
 • Η σημασία του δεσμού (attachment therapy)
 • Τα χαρακτηριστικά του εαυτού, σύμφωνα με το σύστημα.
 • Η κατανόηση κι η επίδραση του τραύματος στην πρώτη παιδική ηλικία
 • Η επίδραση των εμπειριών φροντίδας και η σημασία των κοινωνικών δικτύων φροντίδας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.
 • Επαναδιατύπωση του τραύματος και του πένθους ως πηγή άντλησης δύναμης.

Δεύτερη ενότητα : α) Εξοικείωση με τις συστημικές και αφηγηματικές μετανεωτικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία

 • Κοινωνικός Κοντρουξιονισμός : Η σημασία της γλώσσας στην ψυχοθεραπεία και η θεραπευτική σχέση ως σύστημα
 • Συνεργατική προσέγγιση
 • Αφηγηματική προσέγγιση : εισαγωγικές  βασικές αρχές
 • Διαλογική προσέγγιση: Η θεωρία του διαλογικού και πολυφωνικού εαυτού
 • Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση
 • Συντονισμένη διαχείριση του νοήματος- Μετανεωτερικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία
 • Η επίδραση της θεωρίας του χάους. Πολυπλοκότητα και μη γραμμικά συστήματα

β) Συστημική επιστημολογία στο κλινικό πεδίο

 • Περιοχές οργανώσεων των συστημικών επαγγελματιών
 • Εισαγωγή στο έργο του G. Bateson
 • Βασική εισαγωγή στη συστημική διεργασία στο κλινικό πεδίο

γ) Τρίτη ενότητα: Ομάδα γενεογράμματος
δ) Τέταρτη ενότητα: Εισαγωγή στην ομαδική θεραπεία σύμφωνα με την προσέγγιση του I. Yalom

Γ’ ΕΤΟΣ: (200 ώρες)

Στο τρίτο έτος δίνεται έμφαση στις ακόλουθες ενότητες: 

α) Απόκτηση βασικών γνώσεων νευροψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας 
β) Έμφαση στην ατομική συστημική ψυχοθεραπεία
 γ) Εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας 
δ) Ομαδική ψυχοθεραπεία. Εκπαίδευση στο μοντέλο της ομαδικής ψυχοθεραπείας σύμφωνα με την συστημοκεντρική προσέγγιση της  Ιβόν Αγκαζαριάν 
ε) Κλινικά ζητήματα:

 • Διαχείρηση πένθους
 • Οικογενειακά μυστικά
 • – Φοβίες
 • – Κρίσεις πανικού
 • – Ψυχική ανθεκτικότητα- Κατανόηση του τραύματος – Διαταραχές μετατραυματικού στρες – Μετατραυματικά πεδία ανάπτυξης
 • Διαγενεακή μετάδοση του τραύματος

Δ΄ΕΤΟΣ (200 ώρες):

Στο τέταρτο έτος θα δοθεί έμφαση σταακόλουθα σημεία:

Η   σημασία της αξιοποίησης του σώματος και των εκφραστικών/βιωματικών τεχνικών στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία.
Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη στα διαπολιτισμικά θέματα και   στην συμπερίληψη. 
α) Εστιασμένες θεματικές ενότητες στην αξιοποίηση της σωματικής εμπειρίας στην ψυχοθεραπεία
 β) Θεματική ενότητα για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης και την  αξιοποίηση των βιωματικών πρακτικών στην ψυχοθεραπεία.


Αναλυτικά:
Ασκήσεις εστίασης στο εδώ και τώρα ως στήριξη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας (Body-oriented counseling-embodiment-Body&Mind centering)
Βιωματικές δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπαρατήρησης
Τα εναλλακτικά εργαλεία, η τέχνη και η χρήση τους στη συμβουλευτική και της ψυχοθεραπείας (μουσική, role play, σώμα και κίνηση, κολάζ και ζωγραφική)
Η αξιοποίηση της θεραπευτικής γραφής

γ) Θεματική ενότητα σχετικά με θέματα ταυτότητας φύλου & σεξουαλικού προσανατολισμού
Η σημασία της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας


Συμπερίληψη και ψυχική υγεία
Επίδραση του στίγματος και της αορατότητας στην ψυχική υγεία
Επίδραση του φεμινισμού και της queer θεωρίας στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία
Η σημασία της ηθική της συμπερίληψης στην ψυχοθεραπεία
Βασικές αρχές και κατανόηση της προσέγγισης Affirmative therapy

Το πρόγραμμα διοργανώνεται διαδικτυακά και δια ζώσης ως εξής: 

Θεωρητικές παρουσιάσεις: Ένα Σαββατοκύριακο ανά μήνα. Σάββατο 10.00-16.00 και Κυριακή 10.000 έως 18.00. Μια Παρασκευή απόγευμα ανά μήνα : 18.00 έως 20.00 εποπτεία και 20.00-22.00 εργαστήριο προσομοίωσης και ομάδα επιστημολογίας Βιωματικοί μαραθώνιοι: Ανά εκπαιδευτικό έτος προβλέπονται δυο διήμεροι μαραθώνιοι, τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, οι οποίοι γίνονται δια ζώσης.

Αναλυτικά έχουν σχεδιαστεί οι ακόλουθοι βιωματικοί μαραθώνιοι

Α. έτος εστίαση στο γενεόγραμμα

 • Διαγενεακές προσεγγίσεις
 • Αφηγηματικές και καταξιωτικές προσεγγίσεις στο γενεόγραμμα
 • Γενεόγραμμα κουλτούρας
 • Κοινοτικό γενεόγραμμα

Β΄ έτος. Εστίαση στον πολυφωνικό εαυτό των θεραπευτών/των

 • Ο εαυτός ως αρχειακό υλικό(κρίση αρχείου – διαταραχή αρχείου- αναδιάταξη αρχείου)
 • Οι εσωτερικευμένοι άλλοι
 • Η αναγνώριση των εσωτερικών φωνών
 • Ο προσωπικός κι επαγγελματικός εαυτός
 • Οι αναδυόμενες ταυτότητες κι η επίδρασή τους στη συμβουλευτική και θεραπευτική σχέση

Γ’ έτος : Ενναλακτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία

 • Μη βίαιη επικοινωνία
 • Ζωντανή βιβλιοθήκη
 • Ομάδες αυτοβοήθειας
 • Το δέντρο της ζωής
 • Lgbt γενεόγραμμα κ.α

Δ ‘ έτος Οι βιωματικοί μαραθώνιοι θα σχεδιαστούν με βάση το πως θα έχουν διαμορφωθεί οι ανάγκες των μελών της ομάδας Πρακτική και κλινική άσκηση: Συνολική Διάρκεια: 400 ώρες (Συμμετοχή σε ομαδικές, οικογενειακές, ατομικές ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρου/-ης, πιστοποιημένου/ης ψυχοθεραπευτή/-τριας). Η πρακτική και η κλινική άσκηση ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Αρχικά προβλέπεται η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μέσω ομάδων αναστοχασμού, σε θεραπευτικές ομάδες και οικογενειακές συναντήσεις με την υποχρέωση να συντάσσονται γραπτές εργασίες μέσω των ομάδων αυτών που καταγράφονται

Πρακτική άσκηση και αναστοχαστικές πρακτικές

Τα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους συμπληρώνουν ημερολόγιο αναστοχασμού με στόχο την εμβάθυνση στη θεωρία, και τη διεργασία της παρατήρησης και των συνηχήσεων που αναδύονται.
 Στα επόμενα έτη πραγματοποιούνται συν-θεραπείες σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, με άτομα που ζητούν θεραπευτική υποστήριξη. Οι συναντήσεις προετοιμάζονται με την ευθύνη των κλινικών εποπτών του ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Επίσης και ανάλογα με την αξιολόγηση της ομάδας, τα μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη λήψη γενεογράμματος, συστημικού ιστορικού καθώς και τη σύνταξη εργασιών μελέτης και παρουσίασης των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται. Στο τρίτο και τέταρτο έτος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναλαμβάνουν, με την υποστήριξη και την ευθύνη των κλινικών εποπτών/τριών, να παράσχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της εθελοντικής ομάδας που λειτουργεί στο πλαίσιο των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ και του ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ. Σε αυτή τη φάση στο πλαίσιο υλοποίησης  συντάσσουν εκθέσεις στις οποίες πρέπει να καταγράφονται οι σχεδιασμοί καθώς και οι στόχοι που τίθενται από κοινού με τους/τις θεραπευόμενους/ες, τα θεραπευόμεν@ άτομα.

Σημείωση: Για την πρακτική άσκηση προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των ατόμων που εκπαιδεύονται σε προσωπική θεραπευτική διεργασία.

Εποπτεία :  Συνολική Διάρκεια: 200 ώρες Ομαδική Εποπτεία σε μικρές ομάδες

 • Προσωπική Ψυχοθεραπεία Ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία 250 ώρες. Ελάχιστη συμμετοχή σε ομαδική θεραπεία 120 ώρες
 • Διπλωματική εργασία, μελέτη και παρουσίαση περιστατικού
 • Αποτίμηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Έντυπα αξιολόγησης, ημερολόγια αναστοχασμού αυτοαξιολόγησης
 • Συνολική διάρκεια του προγράμματος : 1650 ώρες Θεωρητικές παρουσιάσεις -βιωματικά εργαστήρια e-learning εργασίες 800 ώρες Πρακτική και κλινική άσκηση 400 ώρες Εποπτεία 200 ώρες Προσωπική και ομαδική θεραπεία 250 ώρες Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την  επιστημονική ευθύνη του  Ηλία Γκότση και την εποπτεία της  Κίας  Θανοπούλου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες έμπειροι/ες εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες στη συστημική ψυχοθεραπεία

Δίδακτρα προγράμματος

 • Ετήσια δίδακτρα 1800,00 €+ΦΠΑ . Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στα σεμινάρια που γίνονται μηνιαία.
 • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας συνεργαζόμενης τράπεζας με άτοκες δόσεις έως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση)
 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -10 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευόμενου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι την επανάληψη του μαθήματος.
 • Τα μέλη που συμμετέχουν στο σεμινάριο αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των εκπαιδευτικών τα μέλη της ομάδας εχεουν περιθώριο  12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών τους  και λοιπών απαιτήσεων.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία όπου απαιτείται. (Αναγνωρίζεται προηγούμενη ατομική ή συστημική ομαδική θεραπεία και εποπτεία σε πιστοποιημένο μοντέλο)
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες ψυχοθεραπείας, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου

Επιστημονικά υπεύθυνος των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ – ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ και επόπτης των εκπαιδευτικών δράσεων, είναι ο Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας, ο οποίος διετέλεσε για 13 χρόνια, (από το 2002 έως το 2015) διευθυντής στην ΑΤΡΑΠΟ, που είναι μια μονάδα  θεραπείας για χρήστες ουσιών στην εφηβεία και στην συνέχεια για 5 πέντε χρόνια, (2015 έως 2020) Προϊστάμενος στο Τμήμα Εκπαίδευσης  και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς ψυχικής υγείας στην Ελλάδα Υπεύθυνη για τις οργανωτικές υπηρεσίες για τη ροή και την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και για ζητήματα επικοινωνίας, για  τον  συντονισμό και τη φροντίδα των εκπαιδευτικών  δράσεων είναι η Εύα Φιλανθρωποπούλου η οποία είναι Σχολική Ψυχολόγος  και Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια  και μέλος στο Πολύχρωμο Σχολείο.

Εκπαιδευτική ομάδα – Εποπτική ομάδα

Γκότσης Ηλίας
Γιώργος Κανδύλης
Πρόδρομος Ταράσης
Εύα Φιλανθρωποπούλου 
Γιώργος Λεχουρίτης
Κία Θανοπούλου
Μιρέλλα Κορομπίλια
Μαρία Μαντζάνα
Ευγενία Δουβαρά
Μαριλένα Καραματσούκη
Κώστας Μπλέτσος
Αιμιλία Μαρκουϊζου – Γκίκα
Ηλέκτρα Μπεθεμούτη
Ήβη Λάμπρου
Εύα Σπίνου

Επιστημονική επιτροπή

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την υποστήριξη από μια επιστημονική επιτροπή τα μέλης της οποίας είναι ο Γκότσης Ηλίας, η Κία Θανοπούλου και ο Πρόδρομος Ταράσης. Την ευθύνη για τον συντονισμό της επιστημονικής επιτροπής έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.
 Σε ορισμένες ειδικές ενότητες τις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ και το πρόγραμμα τιμούν με την παρουσία τους οι: 
Θωμάς Μαυροφίδης Διδάκτωρ, Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγγραφέας του βιβλίου Κοινωνία και σύστημα: Εισαγωγή στη σύγχρονη συστημική θεωρία 
Γιώργος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου ( http://www.psychology.uoc.gr/prosopiko/meli-dep/georgios-panagis/ )
 Ευάγγελος Καφετζόπουλος -, νευρολόγος – ψυχίατρος, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), πρώην επίκουρος καθηγητής Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επισκέπτης καθηγητής Νοσηλευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Παν/μίου.

Επικοινωνία για ενημέρωση για την εκπαιδευτική δράση:

Γκότσης Ηλίας, 6908372437 Εύα Φιλανθρωποπούλου, 6979807540 καθώς και στο email info@synixiseis.gr
Σημ. Το σεμινάριο βασίζεται κυρίως σε βιωματικά εργαστήρια, σε προσομοιώσεις και εργαστηριακά μαθήματα, σε συνδυασμό με εργασίες και e-learning. Κάθε εκπαιδευόμενος/η έχει ένα/μία προσωπικό/ή σύμβουλο υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πληροφορίες

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο info@synixiseis.gr καθώς και στο τηλέφωνο 6908372437

Ημερομηνίες και ώρές

Έναρξη : Σεπτέμβριος 2024

Κόστος συμμετοχής

180 το μήνα συν ΦΠΑ

Εγγραφή
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...