Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

smiling family on therapy session by female counselor writing in clipboard in office

Στις Συνηχήσεις υποστηρίζουμε θεραπευτικά ή συμβουλευτικά οικογένειες που αναζητούν βοήθεια για να διαχειριστούν θέματα σχέσεων, επικοινωνίας ή ενδο-οικογενειακών συγκρούσεων. Αντιλαμβανόμαστε την οικογένεια ως ένα ανοικτό σύστημα, που συγκροτείται από ανεξάρτητους και ισότιμους ανθρώπους, στο οποίο είναι σημαντικό να συνηχήσουν οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα όνειρα των μελών της.

Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε κάθε μορφή οικογένειας που δημιουργούν οι άνθρωποι (ετερόφυλες, ομόφυλες, μονογονεϊκές, θετές, ανάδοχες) και στεκόμαστε κριτικά σε όλες τις μορφές βίας και διακρίσεων, που επιδρούν καταλυτικά στην ψυχική υγεία των μελών της.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι έχει τεράστια σημασία τόσο η ατομική όσο και η συλλογική φροντίδα των μελών της οικογένειας όπως και η ισορροπία ανάμεσα στην ατομική και συλλογική ταυτότητα.

Στις οικογενειακές συναντήσεις προσκαλούμε τους ανθρώπους να συνομιλήσουν μαζί μας, μέσα σε ένα “τοπίο” διαλόγου που χαρακτηρίζεται από την ασφάλεια και την προσπάθεια να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τα συναισθήματα, τις ατομικές και τις συλλογικές ανάγκες όλων.

Η οικογενειακή συμβουλευτική και η θεραπεία οικογένειας δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη, ταυτόχρονα ή ξεχωριστά,κάθε μορφής οικογένειας(μονογονεικές, ομόφυλες, οποιασδήποτε εθνικότητας ή θρησκεύματος, πυρηνικές) να διερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε προβλήματα και λύσεις που επηρεάζουν τη συναισθηματική ζωή και τη λειτουργικότητα της οικογένειας. Σε ένα ασφαλές χώρο, το κάθε άτομο μπορεί να εκθέσει το θέμα το οποίο θεωρεί ότι δυσχεραίνει την επικοινωνία και δημιουργεί συγκρούσεις μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Βοηθάει και υποστηρίζει τα άτομα να αντιμετωπίσουν θέματα σχέσεων ανάμεσα στους γονείς όπως και ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά ή το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο.

Παράλληλα μέσω της οικογενειακής συμβουλευτικής μπορούν να αντιμετωπιστούν κρίσιμα θέματα όπως το διαζύγιο, η μετακόμιση σε άλλη πόλη ή χώρα, το πένθος, ο ερχομός των παιδιών, θέματα που προκύπτουν από τη μετάβαση στην εφηβεία.

Η οικογενειακή συμβουλευτική συμβάλλει στην ενδυνάμωση του ατόμου να αποκτήσει ένα πιο διαυγές και ουσιαστικό αίσθημα του ανήκειν με αναγνώριση και σεβασμό παράλληλα των προσωπικών του αναγκών κι αποθεμάτων καθώς και στην δημιουργία σχέσεων που μπορούν να βασίζονται στο σεβασμό των ορίων, στην αυτοέκθεση σε πλαίσιο εμπιστοσύνης και στην απόλαυση που μπορεί να βιωθεί μέσω της οικειότητας.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...