Θεραπεία Ζεύγους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Young grumpy couple at marital counseling therapy

Στηρίζουμε και διευκολύνουμε τον διάλογο σε περιόδους που τα ζευγάρια και οι σύντροφοι επιθυμούν να επανατοποθετηθούν σε θεματα που αφορούν στις σχεσεις τους. Η συντροφική σχέση μοιάζει με ένα χορό που διαρκώς χρειάζεται να καταβάλλουμε προσπάθεια, να συντονιζόμαστε για να δημιουργούμε ένα συν-εξελικτικό μαζί. Σεβόμαστε την ετερότητα των μελών και τις προσωπικές τους ανάγκες. Συνομιλούμε με τους ανθρώπους για τη δημιουργία τοπίων μη βίαιης επικοινωνίας, σύνδεσης και ασφάλειας. Η βοήθεια σχετίζεται τόσο με τη διευκόλυνση και την επανανοηματοδότηση των σχέσεων όσο και με την αποδέσμευση από σχεσεις που εγκλωβίζουν και περιορίζουν.

Παρέχονται συναντήσεις σε  ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που επιθυμούν να επιλύοσυν συγκρούσεις ή αδιεδέξοδα στην επικοινωνία, ή να μπορέσουν να δώσουν, με σεβασμό,  τέλος σε μια αδιέξοδη και τοξική σχέση.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...