Ατομική Ψυχοθεραπεία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Patient saying about self on psychotherapy. Psychologist writing notes and listening

Κάθε άτομο μπορεί να εγκλωβιστεί σε μη παραγωγικά σενάρια και μοτίβα σχέσεων που να του δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του.

Η ατομική ψυχοθεραπεία στοχεύει στην ενδυνάμωση του ατόμου ώστε, μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και σεβασμού να ανακαλύψει όλες τις πλευρές του εαυτού του, να ενδυναμωθεί, να εκφράσει δυσφορικές σκέψεις και συναισθήματα καθώς και να αναζητήσει νέους δρόμους και αφηγήσεις για τη ζωή του.

Στοχεύει ακόμη στην ανάδειξη και κινητοποίηση των αποθεμάτων, των δυνατοτήτων του ατόμου που θα του επιτρέψουν να πραγματοποιήσει χρήσιμες αλλαγές για τις σχέσεις του και τη ζωή που ονειρεύεται.

Θεωρούμε ότι η ατομική ψυχοθεραπεία είναι ένα προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας στο οποίο οι άνθρωποι συνδέονται με όλες τις πλευρές του εαυτού τους και δίνουν νόημα και απαντήσεις όταν υπάρχουν αδιέξοδα.

Είναι μια πορεία αυτό-ανακάλυψης όπου αναδεικνύονται τόσο οι εσωτερικές πλευρές που συνδέουν τον εαυτό με τις δυνάμεις και τα αποθέματά του, με τις επιθυμίες και τα όνειρά του, όσο με τους άλλους ανθρώπους και την ιστορία του.

Σε αυτό το ταξίδι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τους δικούς τους μοναδικούς τρόπους για να φροντίσουν τα τραύματα και τις ευάλωτες πλευρές τους, για να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις δυσκολίες τους αλλά και να μπορέσουν να απολαύσουν το δώρο της ζωής.

Ο θεραπευτής και η θεραπεύτρια αποτελούν πολύ περισσότερο ένα συνοδοιπόρο σε αυτό ταξίδι, ένα πρόσωπο που μέσα από το διάλογο βοηθά όσες και όσους ζητούν βοήθεια να φωτίσουν όλα εκείνα τα κομμάτια του εαυτού που χρειάζονται ανατροφοδότηση και φροντίδα. Στα πλαίσια της ατομικής ψυχοθεραπείας δίνεται στον/ στην θεραπευόμενο/η όλος ο χώρος και ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να υπάρξει ανακούφιση από τον πόνο και τη δυσφορία που βιώνει με στόχο να γίνει ο πρωταγωνιστής και η πρωταγωνίστρια της ζωή του/ της.

Η διαδικασία που ακολουθούμε στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ προκειμένου να λάβει κάποιος/α υποστήριξη είναι η ακόλουθη:

Αρχικά πραγματοποιούνται συναντήσεις με στόχο την κατανόηση των ατομικών αναγκών, τη λήψη ιστορικού και την κλινική εκτίμηση, με στόχο το σχεδιασμό μιας εξατομικευμένης παρέμβασης, όπως η πρόταση για ατομική, ομαδική ή οικογενειακή θεραπεία.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ομάδα αξιολόγησης μπορεί να προταθεί ψυχιατρική εκτίμηση.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχονται ψυχοθεραπευτικές, συμβουλευτικές  και υποστηρικτικές υπηρεσίες  σε εφήβους/ες και ενήλικες για θέματα όπως:

  • διαχείριση πένθους λόγω θανάτου, απωλειών και χωρισμού
  • κρίσεις πανικού 
  • διαχείριση φοβιών και έντονων άγχους
  • συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων
  • υποστήριξη σε δύσκολες συναισθηματικές διεργασίες, όπως λ.χ. κατάθλιψη, μοναξιά
  • θέματα που συνδέονται με δυσκολίες στην σεξουαλικότητα 
  • υποστήριξη και συμβουλευτική στο γονεϊκό ρόλο
  • υποστήριξη σε θέματα τραύματος και κακοποίησης
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...