Σεμινάριο Σεπτέμβριος 2024: Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου στην Ψυχοθεραπεία

Πρόκειται για εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποδόμηση μύθων και στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, την σεξουαλικότητα και την δημιουργία σχέσεων, έχοντας ως βάση το επιβεβαιωτικό (affirmative) μοντέλο, αξιοποιώντας εργαλεία της βιωματικής και μη τυπικής μάθησης.

Θα δοθούν σημειώσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

– Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους.

– Σε φοιτητές/-τριες συναφών κλάδων (ψυχολογίας, συμβουλευτικής, κοινωνικής εργασίας κλπ.).

Θέμα/τα Εκπαίδευσης

Βασική ορολογία
Μεγαλώνοντας ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο: Αναπτυξιακό τραύμα – Μειονοτικό Στρες – Ψυχική Ανθεκτικότητα.
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και η οικογένεια καταγωγής τους. Πώς επηρεάζεται η μεταξύ τους σχέση από το (μη) coming out;
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και συντροφικές σχέσεις: Μύθοι και πραγματικότητα.
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εκπαίδευση: σχολικός εκφοβισμός – αορατότητα - καλές πρακτικές .
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εργασία: Από την ανεργία στις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.
ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και γονεϊκότητα: Ποιος είναι ο ρόλος του/της ψυχοθεραπευτή/τριας;
ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένα άτομα: Ανάγκες και προκλήσεις.

Σεμινάριο Σεπτέμβριος 2024: Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου στην Ψυχοθεραπεία

Επιμόρφωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ σε συνεργασία με την Εύα Σπίνου διοργανώνουν το παρακάτω σεμινάριο με τίτλο “Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου στην Ψυχοθεραπεία

Τι είναι;

Πρόκειται για εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποδόμηση μύθων και στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, την σεξουαλικότητα και την δημιουργία σχέσεων, έχοντας ως βάση το επιβεβαιωτικό (affirmative) μοντέλο, αξιοποιώντας εργαλεία της βιωματικής και μη τυπικής μάθησης.

Θα δοθούν σημειώσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται;

– Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους.

– Σε φοιτητές/-τριες συναφών κλάδων (ψυχολογίας, συμβουλευτικής, κοινωνικής εργασίας κλπ.).

Θεματικές Ενότητες:

  • Βασική Ορολογία.
  • Μεγαλώνοντας ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο: Αναπτυξιακό τραύμα – Μειονοτικό Στρες – Ψυχική Ανθεκτικότητα.
  • ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και η οικογένεια καταγωγής τους. Πώς επηρεάζεται η μεταξύ τους σχέση από το (μη) coming out;
  • ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και συντροφικές σχέσεις: Μύθοι και πραγματικότητα.
  • ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εκπαίδευση: σχολικός εκφοβισμός – αορατότητα – καλές πρακτικές .
  • ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εργασία: Από την ανεργία στις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο.
  • ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και γονεϊκότητα: Ποιος είναι ο ρόλος του/της ψυχοθεραπευτή/τριας;
  • ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένα άτομα: Ανάγκες και προκλήσεις.

Η επιμόρφωση βασίζεται στις αρχές της βιωματικής και μη τυπικής μάθησης, περιλαμβάνονται βιωματικές ασκήσεις και ανάλυση case studies.

Για την παροχή της βεβαίωσης παρακολούθησης απαιτείται η παράδοση εργασίας μετά τη λήξη της επιμόρφωσης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ συν το ΦΠΑ, ανά Σ/Κ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

ΛΟΑΤΚΙ+ Θέματα στην Ψυχοθεραπεία

1ο Σ/Κ  19-20/10/2024

Βασική Ορολογία.

– Τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στην επιστήμη της Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής: Ιστορική Αναδρομή.   

– Μεγαλώνοντας ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο: Αναπτυξιακό τραύμα – Μειονοτικό Στρες – Ψυχική Ανθεκτικότητα.

– Καταστάσεις Ίντερσεξ: Το βιολογικό φύλο ως φάσμα και όχι ως δίπολο.

– Σεξισμός – Ετεροκανονικότητα – Ομο-/ Αμφί-/ Τρανσ- φοβία.

2ο Σ/Κ  16-17/11/2024

Coming out

– Προσεγγίσεις, θεωρίες και έρευνες.

– Συνήθεις αντιδράσεις της οικογένειας καταγωγής στο coming out του παιδιού.

– Coming out στο φιλικό περιβάλλον.

– Coming out στον εργασιακό χώρο.

– «Υπερήφανοι Γονείς»: ομάδα στήριξης και ενδυνάμωσης γονέων με ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής.

3o Σ/Κ  14-15/12/2024

Coming out (2)

– Εσωτερικευμένη ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβία και οι συνέπειές της στο ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο.

– Εργαλεία ανίχνευσης της εσωτερικευμένης ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβίας και διαχείρισή της.

– Συγκεκαλυμμένη ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβία των ψυχοθεραπευτών/-τριών. Πώς μπορεί να επηρεάσει την ψυχοθεραπευτική σχέση.

4ο Σ/Κ  25-26/1/2025

ΛΟΑΤΚΙ+ Συντροφικότητα

– Μύθοι και πραγματικότητα.

– Πώς το μειονοτικό στρες επηρεάζει τις ερωτικές σχέσεις.

– Πολυσυντροφικότητα.

– Kink – BDSM.

– Dating apps.

5ο Σ/Κ  15-16/2/2025

ΛΟΑΤΚΙ+ Γονεϊκότητα

– Στήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που επιθυμούν να γίνουν γονείς.

– Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τεκνοθεσία, αναδοχή.

– Εξερεύνηση στερεοτύπων σχετικά με την γονεϊκότητα.

– Κοινωνικοποίηση ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών.

6ο Σ/Κ  15-16/3/2025

Gender Studies & Queer θεωρία

– Το φύλο ως κοινωνική κατασκευή. Θεωρίες και προσεγγίσεις.

– Διαθεματικότητα και φεμινισμός.

– Affirmative πρακτικές vs Διερευνητικό μοντέλο. Μύθοι και πραγματικότητα.

– Gender expansive, genderqueer και gender non-conforming ταυτότητες.

– Αποδόμηση στερεοτύπων σχετικά με τις επιβεβαιωτικές ως προς το φύλο ιατρικές παρεμβάσεις.

7ο Σ/Κ  26-27/4/2025

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στην ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

– Στερεοτυπικές φράσεις και εκφράσεις στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και πώς να τις αποφύγουμε.

– Η σημασία της κοινωνικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ασφαλείς χώρους. Πώς και πού παραπέμπουμε.

– Σεξουαλικές πρακτικές – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) – HIV  – HPV.

8o Σ/Κ  17-18/5/2025

Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στην ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (2).

– Δημιουργία συμπεριληπτικού και ασφαλούς πλαισίου για την διευκόλυνση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

– Συνήθεις προκλήσεις και δυσκολίες στον χώρο της εργασίας. Τρόποι διαχείρισης.

– Ηλικιωμένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ανάγκες και προκλήσεις.

– Θρησκεία vs Πνευματικότητα. Ο ρόλος του/της ψυχοθεραπευτή/-τριας.

Η συντονίστρια:

Η Εύα Σπίνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου. Εκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο πάνω στις Θεραπευτικές Ομάδες για Σεξουαλικές Μειονότητες (Therapeutic groups on Sexual Minorities). Επίσης, ολοκλήρωσε την Εκπαίδευση στην Θεραπεία Μετατραυματικού Στρες (Bodynamic PTSD Training), όπως και την βασική εκπαίδευση στην Σωματοδυναμική Ψυχοθεραπεία (Bodynamic Foundation Training). Εξειδικεύεται στην Συμβουλευτική σε θέματα Σεξουαλικού προσανατολισμού και Ταυτότητας φύλου και η θεραπευτική της προσέγγιση βασίζεται στην Ολιστική θεώρηση του Ανθρώπου ως Σώμα-Νους-Πνεύμα, κατά την οποία η ύπαρξη δυναμικής ισορροπίας ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες επιτρέπει στο άτομο να ζει δημιουργικά και ελεύθερα, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τις επιδιώξεις του. Από το 2016 ίδρυσε και συντονίζει την ομάδα στήριξης κι ενδυνάμωσης γονέων με ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά «Υπερήφανοι Γονείς». To 2019 έλαβε τον τιμητικό τίτλο GSRD-Aware Trainer (Gender, Sexuality and Relationship Diversity) από τον πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στη Μ. Βρετανία  “Pink Therapy”.

Πληροφορίες

info@synixiseis.gr

Ημερομηνίες και ώρές

Έναρξη: 19 Οκτωβρίου 2024

Κόστος συμμετοχής

120 ευρώ συν ΦΠΑ, ανά Σ.Κ.

Εγγραφή
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...