Εκπαίδευση στην συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στη συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία

Εκπαίδευση στη συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία

 

‘Έναρξη δυο μακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να γίνουν μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και εφόσον είναι απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών μπορούν να αποκτήσουν μελλοντικά το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπείας (ECP).

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ είναι μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και πρόσεδρο μέλος στην Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας. Μετά την παρέλευση 4 ετών από την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης και με την αποφοίτηση των πρώτων μελών, οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ θα  πιστοποιηθούν  ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.Ψ.Ε

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3,5 χρόνια εφόσον οι συμμετέχοντες/ες σε αυτό επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας και 4,5 χρόνια για να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να εργαστούν ως Ψυχοθεραπευτές/τριες.

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφοροποιούνται ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, την στοχοθεσία και τον πληθυσμό που απευθύνονται αλλά βασίζονται και τα δύο στην συστημική προσέγγιση η οποία αξιοποιεί την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση και το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (αναλυτικά στο https://synixiseis.gr/?p=257 ), τις συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές ( δες στο https : //synixiseis.gr/?p=2693 και στο https://synixiseis.gr/?p=1759 ) και την αφηγηματική ψυχοθεραπεία.

Σημ.: Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρειάζεται να γνωρίζουν  ότι  αν προς στο παρόν δεν είναι ενταγμένο σε κάποιο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ένταξη του. Ως εκ τούτου προβλέπεται να δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης με σκοπό την αξιοποίηση της στις επιστημονικές εταιρείες που προαναφέρθηκαν!  

Η φιλοσοφία των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ και του Κέντρου Συστημικής Καταξιωτικής Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας (ΚΕ.ΣΥ.ΚΕ.ΨΥ).

Η βασική φιλοσοφία στην οποία βασίζονται τα προγράμματα  αποτυπώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από την αναλυτική παρουσίαση του κέντρου μας. https://synixiseis.gr/?p=346 :

πιστοποιημένη εκπαίδευση στη συστημική συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία
πιστοποιημένη εκπαίδευση στη συστημική συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία

Οι  Συνηχήσεις  είναι ένα πολυδύναμο ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από διαφορετικές προσεγγίσεις, μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, συναντώνται και συγκεντρώνονται ένα κοινό τόπο συνάντησης για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. Μέσα σε αυτή τη διεργασία προσπαθούμε σε ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες ή να συνδεθούν με τις εσωτερικές τους φωνές, με έναν αρμονικό τρόπο. . , ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες τους και να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τα αποθέματά τους. Το θεραπευτικό μοντέλο μας στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε ένας και κάθε μία από εμάς είναι ξεχωριστός και ξεχωριστός. συνέπεια, και οι ανάγκες μας είναι εξατομικευμένες.

Μεθοδολογία των εκπαιδευτικών δράσεων  

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο με το οποίο οι εκπαιδεύσεις επιμόρφωσης και τα σεμινάρια στο κέντρο μας ,βασίζεται στην καταξιωτική παιδαγωγική (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326415_skepseis-gia-ena-symperiliptiko-sholeio) και στην ιδέα ότι μια εκπαιδευτική δράση είναι μια βιωματική και συνεργατική  μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης , η συμμετοχή στην οποία τροφοδοτεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή με γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα τους προσκαλούν σε αισθητικές μετακινήσεις σε σχέση με την οπτική και τη γλώσσα, με την οποία εργάζονται ως επαγγελματίες. 

Γενική περιγραφή

Σκοπός & Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης  στη συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία

 

Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην συστημική συμβουλευτική 

Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην συστημική συμβουλευτική εδώ: https://synixiseis.gr/2022/07/16/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85/

Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην συστημική ψυχοθεραπεία

Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην συστημική ψυχοθεραπεία εδώ:https://synixiseis.gr/2022/07/16/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84-2/

Πιστοποιήσεις

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην συστημική συμβουλευτική  έχει εγκριθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής. Η σύνταξή του καθώς και τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών πληρούν όλα τα κριτήρια που τίθενται από τις επιστημονικές εταιρείες. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην συστημική ψυχοθεραπεία έχει εγκριθεί από  την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας ( ΕΕΨΕ ). Η σύνταξή του καθώς και τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών πληρούν όλα τα κριτήρια που τίθενται από τις επιστημονικές εταιρείες. 

Επιστημονικά υπεύθυνος των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ και επόπτης των εκπαιδευτικών δράσεων   είναι ο Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας, ο οποίος διετέλεσε για 13 χρόνια, (από το 2002 έως το 2015) διευθυντής στην ΑΤΡΑΠΟ, που είναι μια μονάδα  θεραπείας για χρήστες ουσιών στην εφηβεία και στην συνέχεια για 5  πέντε χρόνια, (2015 έως 2020) Προϊστάμενος στο Τμήμα Εκπαίδευσης  και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς ψυχικής υγείας στην Ελλάδα (https://synixiseis.gr/2022/07/16/%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b7%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd/

Επιστημονικά υπεύθυνος  του προγράμματος εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική είναι ο Πρόδρομος Ταράσης ο οποίος είναι ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής και  επικοινωνιολόγος.  Ο Πρόδρομος Ταράσης έχει διατελέσει ειδικός Γραμματέας Διασύνδεσης και Επικοινωνίας μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας για 6 έτη. Ασχολείται με την εκπαίδευση θεραπευτών σε θέματα LGBTQI+ (https://synixiseis.gr/2022/07/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82/

Υπεύθυνη για τις οργανωτικές υπηρεσίες για τη ροή και την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και για ζητήματα επικοινωνίας, για  τον  συντονισμό και τη φροντίδα των εκπαιδευτικών  δράσεων είναι η Ευα Φιλανθρωποπούλου η οποία είναι  Σχολική Ψυχολόγος  και Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια  και μέλος στο Πολύχρωμο Σχολείο (https://synixiseis.gr/?p=1038 )

Εκπαιδευτική  ομάδα- Εποπτική  ομάδα

Γκότσης Ηλίας 

Πρόδρομος Ταράσης

Εύα Φιλανθρωποπούλου 

Γιώργος Λεχουρίτης

Κία Θανοπούλου

Μιρέλλα Κορομπίλια

Μαρία Ματζάνα

Επιστημονική επιτροπή

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την υποστήριξη από μια επιστημονική επιτροπή τα μέλης της οποίας είναι ο Γκότσης Ηλίας, η Κία Θανοπούλου και ο Πρόδρομος Ταράσης. Την ευθύνη για τον συντονισμό της επιστημονικής επιτροπής έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.

Σε ορισμένες ειδικές ενότητες τις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ και το πρόγραμμα τιμούν με την παρουσία τους οι:

  • Θωμάς Μαυροφίδης Διδάκτωρ, Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγγραφέας του βιβλίου Κοινωνία και σύστημα: Εισαγωγή στη σύγχρονη συστημική θεωρία
  • Γιώργος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου ( http://www.psychology.uoc.gr/prosopiko/meli-dep/georgios-panagis/ )
  • Ευάγγελος Καφετζόπουλος -, νευρολόγος – ψυχίατρος, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), πρώην επίκουρος καθηγητής Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επισκέπτης καθηγητής Νοσηλευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Παν/μίου.

Επικοινωνία για ενημέρωση για την εκπαιδευτική δράση: Γκότσης Ηλίας 6908372437 Εύα Φιλανθρωποπούλου 6979807540 καθώς και στο email info@synixiseis.gr

Σημ. Το σεμινάριο βασίζεται κυρίως σε βιωματικά εργαστήρια, σε προσομοιώσεις και εργαστηριακά μαθήματα, σε συνδυασμό με εργασίες και e-learning. Κάθε εκπαιδευόμενος/η έχει ένα/μία προσωπικό/ή σύμβουλο υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

 Save as PDF
Share on Social Media

Αναζητώντας την έξοδο από την μυγοπαγίδα του καπιταλιστικού φαντασιακού

Αναζητώντας την έξοδο από την μυγοπαγίδα του καπιταλιστικού φαντασιακού 29/11/2022 Δημοσιευμένο από Ηλία Γκότση Το κείμενο που ακολουθεί  αποτέλεσε τη βάση για μια εισήγηση που

 Save as PDF
Περισσότερα »

Μια συστημική πρόταση για την θεραπευτική συνεργασία με ομόφυλους γονείς

Μια συστημική πρόταση για την θεραπευτική συνεργασία με ομόφυλους γονείς Αυτό το άρθρο έχει ανακτηθεί από το https://ct.counseling.org/2016/09/systemic-perspective-working-sex-parents/ Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον είναι πως αποτυπώνει

 Save as PDF
Περισσότερα »