Ήβη Λάμπρου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Bio

Επικοινωνιολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, η Ήβη Λάμπρου, (ΒΑ, ΜΑ, Ph.D) εργάζεται ως καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick  αλλά και ως θεραπεύτρια.  Το επιστημονικό της υπόβαθρο, της επιτρέπει να συνδυάζει την επιστήμη της επικοινωνίας με τη δυναμική της ψυχοθεραπευτικής πράξης, εστιάζοντας στην  κατανόηση των περίπλοκων τρόπων με τους οποίους η επικοινωνία διαμορφώνει την ατομική εμπειρία και τις διαπροσωπικές σχέσεις .

Η Ήβη Λάμπρου έχει σπουδάσει επικοινωνία στην Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει εργαστεί σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Κύπρο.  Είναι συστημική ψυχοθεραπεύτρια, και έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις στην Τραυματοθεραπεία.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαφοροποιημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των προτύπων επικοινωνίας, της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Συμμετέχει σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα, ενώ αρθρογραφεί συχνά σε επιστημονικά περιοδικά και  στα Μέσα Επικοινωνίας.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...