Συμβουλευτική για εξαρτήσεις και τη χρήση ουσιών

Όλο και περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα με τις εξαρτήσεις που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, το αλκοόλ, το διαδίκτυο ή το τζόγο.

Όταν ένα μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα με την εξάρτηση επηρεάζεται η καθημερινή ζωή όλων των μελών της οικογένειας, η συναισθηματική ισορροπία, οι σχέσεις και η επικοινωνία μεταξύ τους.

Οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς, ανησυχούν και προσπαθούν να βοηθήσουν, πολλές φορές  δίχως ένα οργανωμένο τρόπο, τα μέλη της οικογένειας που κάνουν χρήση ουσιών, εκφράζοντας την αγωνία  τους μέσα από συγκρούσεις, καθημερινές  εντάσεις και συναισθήματα θυμού και φόβου.  Επίσης πολύ συχνά δεν μπορούν να διακρίνουν πότε χρειάζεται η αναζήτηση μιας υποστήριξης από ένα ειδικό θεραπευτικό πλαίσιο.

Η συμβουλευτική των εξαρτήσεων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται:

  • σε γονείς και συγγενείς ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών ή είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, από το τζόγο ή το διαδίκτυο
  • σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που αναζητούν εποπτεία για να υποστηρίξουν  ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών ή τις οικογένειές τους.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχεται εξατομικευμένη ατομική, οικογενειακή και ομαδική υποστήριξη  με στόχο:

  • την παροχή ψυχολογικής  υποστήριξης και συμβουλευτικής σε έφηβους/ες και σε ενήλικα άτομα που πειραματίζονται με τη χρήση ουσιών
  • την ψυχολογική  υποστήριξη των γονέων και των σημαντικών άλλων
  • την κατανόηση του εξαρτητικού φαινομένου και  τη φύση του εθισμού
  • την κατανόηση των  συμπεριφορών και των αλλαγών  στην προσωπικότητα και την συμπεριφορά του  μέλους της οικογένειας που κάνει χρήση ουσιών
  • τις συνέπειες της εξάρτησης  και της συνεξάρτησης  στην καθημερινή οικογενειακή ζωή
  • την ενδυνάμωση ώστε να υποστηριχτεί το μέλος που κάνει χρήση ουσιών να αναζητήσει υποστήριξη και θεραπεία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση ουσιών.
  • την βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας ώστε η οικογένεια να αποτελέσει ένα σύμμαχο και όχι ένα αντίπαλο του μέλους που κάνει χρήση ουσιών
  • την υποστήριξη λειτουργικών ορίων

Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους/ες θεραπευτές και θεραπεύτριες με  μακροχρόνια προϋπηρεσία στη θεραπεία και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...