Ομαδική
Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική θεραπεία θεωρείται διεθνώς ένα αποτελεσματικό μοντέλο θεραπείας που ενισχύει στα μέλη της ομάδας το συναίσθημα του ανήκειν και δημιουργεί το ΄χώρο και τις δυνατότητες για αυθεντική σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία.  

Η θεραπευτική ομάδα αποτελεί έτσι μια δυνατότητα οι άνθρωποι να ανακαλύψουν, μέσα από το μοίρασμα και τη σύνδεση, τις πολλές πλευρές του εαυτού τους, να εκφραστούν δίχως το φόβο της απόρριψης και της επίκρισης και να βιώσουν μια επανορθωτική σχεσιακή εμπειρία.

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...