Εύα Φιλανθρωποπούλου

TO KENTΡO

Bio

Εύα Φιλανθρωποπούλου

Λέγομαι Εύα Φιλανθρωποπούλου και είμαι ψυχολόγος απόφοιτη του ΑΠΘ το 2001. Έχουν μεσολαβήσει από τότε δύο μεταπτυχιακά, το ένα στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου σχετικά με την Ομαδική και Διαπολιτισμικη Θεραπεία, το δεύτερο στο πανεπιστήμιο της Ρώμης με θέμα την Σχολική ψυχολογία και η πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχω εργαστεί ως αναπληρώτρια σχολική ψυχολόγος για 10 χρόνια σε γενικά σχολεία, στην ειδική αγωγή, σε ΚΕΣΥ κι ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε πολλές δομές, όπως ΔΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κολέγιο, Σχολές Γονέων, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντριών EVS. Τα τελευταία 4 χρόνια ιδιωτεύω με κεντρικό άξονα την οικογενειακή συμβουλευτικη. Σε παράλληλο επίπεδο, σημαντική είναι η σχέση μου με το εμφύλο/ΛΟΑΤΚΙ ζήτημα και το Πολύχρωμο Σχολείο που ξεκίνησε παράλληλα από το 2010. Στα κύρια κι άμεσα ενδιαφέροντα μου είναι ο τομέας εκπαίδευσης ως εκπαιδεύτρια αλλά κι ως εκπαιδευόμενη σε συνεχή εναλλαγή, πάντα διαπιστώνοντας το βάθος και την επίδραση των διεργασιών σε ομάδες. Η επαφή μου με τις ομάδες εκπαίδευσης με ενδυναμώνει, με κινητοποιεί και με συν-κινεί κάθε φορά με ένα μοναδικό τρόπο, έχοντας ως κυρίαρχο μέσο την βιωματική μάθηση και την τέχνη

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...