Εποπτεία

εποπτεία

Αντιλαμβανόμαστε την εποπτία ως ένα συνεργατικό διάλογο που ενθαρρύνει τους/τις επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που αναζητούν υποστήριξη στο συμβουλευτικό και θεραπευτικό τους έργο, να επανασυνδεθούν με τις γνώσεις και τα αποθέματά τους, να διευρύνουν την οπτική τους, να αυξήσουν την αυτο-αναστοχαστικότητά τους.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχεται ατομική και ομαδική εποπτεία η οποία επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

  • αναγνώριση των συνηχήσεων στη θεραπευτική σχέση
  • αναγνώριση των προβολικών ταυτίσεων
  • κατανόηση των επδράσεων που ασκούν στην θερα[ευτική σχέση τα ζητήματα φύλου
  • αναγνώριση εμπλοκών που συνδέονται με την σεξουαλικότητα, την συμπερίληψη και την επίδραση της ετεροκανονικότητας στην ψυχοθεραπεία
  • την  κατανόηση της σημασίας της σχεσιακής υπευθυνότητας  και της  συν-κατασκευή της θεραπευτικής σχέσης
  • τις επιδράσεις που ασκούν οι κυρίαρχες ιστορίες και αφηγήσεις που οργανώνονται γύρω από το πρόβλημμα και εναλλακτικές αφηγήσεις που ανοίγουν νέες  δυνατότητες  κατανόησης
  • την σημασία της συστημικής ηθικής και του  ηθικούν αναστοχασμού

 

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...