Εκπαίδευση

Βασικές και θεωρητικές αρχές των εκπαιδευτικών δράσεων

Σε μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα, την κοινωνική αποξένωση, την έλλειψη επικοινωνίας και τη συμπλοκότητα, η σύνδεση με τον εαυτό μας, ο αυτοσεβασμός, η συναισθηματική αυτεπίγνωση, η συνάντηση, η επικοινωνία, η σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους, μέσα σε ένα χώρο αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας, αποκτούν κεντρική σημασία για όλους και όλους μας.

Οι  Συνηχήσεις  είναι ένα πολυδύναμο, ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από διαφορετικές προσεγγίσεις προτείνουν ένα πλουραλιστικό συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες ή να γνωρίσουν σε βάθος τον εαυτό τους.

      Το θεραπευτικό μοντέλο που προτείνουμε στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε ένας και κάθε μια από εμάς είναι  ένας ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος και κατά συνέπεια,  οι ανάγκες μας είναι εξατομικευμένες.

      Τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας και της θεραπευτικής μας προσέγγισης είναι τα εξής:

 • Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική είναι ένας διάλογος, στον οποίο ισότιμα ​​ο/η θεραπευτής/τρια συνκατασκευάζουν ένα χώρο ασφάλειας και σεβασμού, στον οποίο μπορούν να κατανοηθούν   τα προβλήματα και οι δυσκολίες. Προτείνουμε και ορίζουμε αυτό τον διάλογο σαν μια  υποστηρικτική συνομιλία   στην οποία ο/η θεραπευτής/τρια δεν είναι κάποιος/α ειδικός/ή που έχει τη γνώση να ορίσει το σωστό και το λάθος για τη ζωή των ανθρώπων που τον/ την εμπιστεύονται, αλλά είναι περισσότερο ένας /μια διαλογικός/ή καθοδηγητής/τρια που  προσκαλεί τους  ανθρώπους να φέρουν  από κοινού  στο φως την  εμπειρία και την γνώση τους, καθώς όλοι είμαστε ειδικοί  ώστε  να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις και απαντήσεις για τις ζωές μας.
 • Στη θεραπευτική σχέση είναι σημαντικό να αναγνωριστούν τα αποθέματα και  η καταξίωση   των ανθρώπων που αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη. Έτσι, πιστεύουμε πως οι ζωές μας είναι γεμάτες από ένα  πλούτο εμπειριών που συνδέονται με τις ικανότητες και τις αξίες μας και πως είναι σημαντικό  το βλέμμα μας και η γλώσσα μας   να αναζητούν και να αναδεικνύουν αυτές τις ποιότητες.

      Είναι επίσης σημαντικό , εκτός από το να κατανοήσουμε τη δύναμη που ασκούν τα προβλήματα ή τα τραύματα  στις ζωές μας, να αναγνωρίσουμε και να συνδεθούμε με τις πηγές δύναμης  και τις εμπειρίες μας, που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες μας.

 • Πιστεύουμε πως οι άνθρωποι έχουν πολλές και διαφορετικές πλευρές, πως μοιάζουν σαν μια πολύχρωμη βεντάλια, σαν ένα ουράνιο τόξο, στο οποίο κανένα χρώμα δεν περισσεύει. Αυτό το ουράνιο τόξο το ορίζουμε ως τον πολυφωνικό  εαυτό μας.
 • Προτείνουμε πως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις πλευρές και τις εσωτερικές φωνές που συγκροτούν τον πολυφωνικό μας εαυτό, να τις αγαπήσουμε και να τις φροντίσουμε, καθώς  όλα τα συναισθήματα και οι πλευρές μας έχουν ένα ξεχωριστό  νόημα. 
 • Σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα, όχι σαν μια παγιωμένη συνθήκη, αλλά σαν μια δυναμική έννοια που εξελίσσεται και αλλάζει μέσα στο χρόνο.
 • Θεωρούμε πως οι αλλαγές και οι μετασχηματισμοί χρειάζονται ασφάλεια και πως τα συναισθήματα αδυναμίας, ενοχής και ντροπής που νοιώθουμε όταν ζούμε μέσα στα προβλήματα δεν πρέπει να μας ακινητοποιήσουν, αλλά  να τα  δούμε σαν μια ευκαιρία να συμφιλιωθούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ώστε  να αναζητήσουμε φροντίδα.  και υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε επίσης, πως οι δυσκολίες ή οι αδυναμίες μας είναι σημαντικό να κατανοηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων με το περιβάλλον και τους σημαντικούς μας. 
 • Εστιάζουμε στη σημασία της αφήγησης και πιστεύουμε πως όλοι και όλοι μας έχουμε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ικανότητα να αφηγηθούμε πλούσιες και συναρπαστικές αφηγήσεις για την ιστορία μας, όταν νοιώσουμε πως δεν υπάρχει ο φόβος της επίκρισης και της απόρριψης. Οι αφηγήσεις είναι ο τρόπος να συνδεθούμε με τους άλλους, να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν και είναι ακόμα μια ευκαιρία να γίνουμε οι «συγγραφείς» της ιστορίας και της ζωής μας. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα οι αφηγήσεις μας δεν υπάρχουν μονάχα στο παρελθόν, αλλά επίσης, στο πως ονειρευόμαστε τον εαυτό μας, τις σχέσεις και τις ζωές μας στο μέλλον.
 • Προτείνουμε ένα πλουραλιστικό συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, καθώς αυτό που έχει σημασία δεν είναι η θεωρία μας, αλλά ποια προσέγγιση ή θεραπευτική μέθοδος ταιριάζει με την προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων και χωράει ολόκληρη την ιστορία τους.

Μεθοδολογία

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο με το οποίο εργαζόμαστε εκπαιδευτικά  βασίζονται στην ιδέα ότι μια εκπαιδευτική δράση είναι μια βιωματική και  συνεργατική  μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης , η συμμετοχή στην οποία τροφοδοτεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή με γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα τους προσκαλεί  σε αισθητικές μετακινήσεις σε σχέση με την οπτική και τη γλώσσα, με την οποία εργάζονται ως επαγγελματίες.

Στο Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ) εκτιμούμε ότι  έχει ιδιαίτερη σημασία να προσεγγίσουμε τις ομάδες, τους οργανισμούς, τις κοινότητες και τα άτομα με τα οποία εργαζόμαστε με σεβασμό και  να αξιοποιήσουμε τα προσωπικά ή τα συλλογικά αποθέματα ώστε να συνδεθούν με  τις επιθυμίες και τα όνειρά τους για το μέλλον. 

Η μεθοδολογία μας προσκαλεί τους/τις επαγγελματίες να εργάζονται με  μια οπτική και μια γλώσσα καταξίωσης και με σεβασμό στην μοναδικότητα των ανθρώπων.

Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τον διάλογο, εργαζόμαστε τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά, αξιοποιώντας κάθε μορφή γλώσσας, όπως τον λόγο, τα εικαστικά μέσα, το, την τέχνη, την γραφή, το βίντεο, το κολάζ κ.α..

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοδοξούμε να αναδυθεί η γνώση και η εμπειρία των μελών της ομάδας ώστε να :

 • Αναπτύξουν διαλογικές και εναλλακτικές πρακτικές στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική και τις βιωματικές ομάδες.
 • Να εργαστούν με μια πρακτική, στην οποία η θεωρία θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πράξη και το βίωμα άμεσα συνδεδεμένο με τη λογική και το συναίσθημα.
 • Να κατανοήσουν στο σύνολό της την πολυφωνία και τη σημασία του πολυφωνικού εαυτού και της αναστοχαστικής πράξης.
 • Να εργάζονται μέσα από μια γλώσσα και μια οπτική που επαναδιατυπώνει τις προσωπικές δυσκολίες, τις αποκλίσεις, ως πηγή από την οποία οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις και πλαίσια ενδυνάμωσης και ανθεκτικότητας.

       Οι εκπαιδευτικές δράσεις των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ απευθύνονται σε επαγγελματίες και συμβούλους ψυχικής υγείας, σε εμψυχωτές ομάδες, σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε κοινωνικούς επιστήμονες, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις πρακτικές και τις εμπειρίες τους στο κλινικό πεδίο, δουλεύοντας είτε ατομικά είτε με ομάδες, με οικογένειες και κοινότητες. .

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ είναι το «Πιστοποιημένο μακροχρόνιο πρόγραμμα στη συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία» που είναι ένα ολοκληρωμένο μακροχρόνιο πρόγραμμα με θέμα την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την καταξιωτική συστημική συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια συστημική συνθετική αντίληψη, η οποία αξιοποιεί την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση και το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (αναλυτικά στοhttps://synixiseis.gr/?p=257), τις συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές ( δές στοhttps: //synixiseis.gr/?p=257και την αφηγηματική ψυχοθεραπεία (δες στοhttps://synixiseis.gr/?p=1759. 

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ).    

   

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...