Εκπαιδευτική δράση στην ΑΜΚΕ ΔΙΟΔΟΣ

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ, υλοποιούν εκπαιδευτική δράση ενδυνάμωσης  στις εργαζόμενες/ους στην ΑΜΚΕ ΔΙΟΔΟΣ, ένα φορέα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που δραστηριοποιείται στον Βόλο απο το 2005. Η ΔΙΟΔΟΣ  ιδρύθηκε το 2005 στον Βόλο έχοντας σαν στόχο την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνιες ψυχικές παθήσεις.
Στο διάστημα απο την ίδρυση της μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει μια σειρά απο δράσεις όπως λ.χ. το Κέντρου Ημέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ. και η Κινητή Μονάδα Μαγνησίας – Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.
Η εκπαίδευση που σχεδίασαν οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ, από κοινού  με το προσωπικό της ΔΙΟΔΟΣ στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:
Επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων σε μαι σειρά από θεματικές που συνδέονται με το περιεχόμενο της εργασίας τους
Ενδυνάμωση  και διεργασία ομάδας
Ενδυνάμωση των  εργαζομένων και  εκπαίδευση σχετικά με την κόπωση συμπόνοιας

Θέμα/τα Εκπαίδευσης

Όρια στις σχέσεις με τα μέλη, όρια στην κοινότητα (πχ σε μια κατ’ οίκον φροντίδα)
Καλές πρακτικές παρέμβασης κατ΄ οίκον – στην κοινότητα
Διαχείριση παραληρήματος στην απλή επικοινωνία (σαλόνι) , διακοπή θετικών συμπτωμάτων στο πλαίσιο των ομάδων και στο πλαίσιο ατομικής θεραπείας
Αυτοκτονικός ιδεασμός
Αυτοτραυματισμοί
Σεξουαλικότητα ληπτών Επαγγελματική Εξουθένωση- χρονιότητα ασθένειας
Επαγγελματική Εξουθένωση
Διαχείριση εντάσεων – κρίσεων αναμεσά στα μέλη και στη θερα[πευτική ομάδα
Τρόποι προσέγγισης μελών

Πληροφορίες

Εκπαιδευτική ομάδα
Γκότσης Ηλίας
Εύα Φιλανθρωποπούλου
Γιώργος Τζεφεράκος
Μιρέλλα Κορομπίλια

Ημερομηνίες και ώρές

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιανουάριο 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2024

Κόστος συμμετοχής

Εγγραφή
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...