Εκπαίδευση στο γενεόγραμμα τοπίου

Εκπαίδευση στο καταξιωτικό γενεόγραμμα τοπίου

Το γενεόγραμμα τοπίου στην αρχική του μορφή έχει αναπτυχθεί ως ένα θεραπευτικό εργαλείο . Αξιοποιείται επίσης ως ένα  εκπαιδευτικό μοντέλο  για ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες  το  οποίο προσκαλεί σε μια εμπειρία αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης ταυτόχρονα με την εκπαίδευση.
Η δράση απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους σε μία προσέγγιση ψυχοθεραπείας ή που είναι σε διαδικασία εκπαίδευσης ή έχουν μία μακροχρόνια εργασιακή ψυχοθεραπευτική εμπειρία.
Μέσα από την εκπαίδευσή τους τα μέλη της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν  στοιχεία της οικογενειακής τους ιστορίας όπως αυτά καταγράφονται μέσα από τις μετακινήσεις της οικογένειας στο χώρο και στο χρόνο καθώς και τις επιδράσεις  των  διαγενεακών τραυμάτων και των αποθεμάτων που αναδύονται μέσα από τις αφηγήσεις των μελών της ομάδας.

Ταυτόχρονα μέσα από την καταξιωτική οπτική τα μέλη της ομάδας  θα προσκληθούν να σχεδιάσουν τις δικές τους μεταβάσεις και τις επιθυμίες τους για  τα δικά τους μελλοντικά χωροχρονικά τοπία
Η εκπαίδευση αξιοποιεί θεωρητικά στοιχεία από την καταξιωτική συστημική διερεύνηση, από τη θεωρία της συνεργατικής/διαλογικής  προσέγγισης και  από την παραδοσιακή  θεωρία του γενεόγραμματος και της διαγενεαλογικής προσέγγισης. του M. Bowen.
Η εκπαιδευτική μέθοδος  αξιοποιεί την ομάδα και  βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και ειδικότερα σε πρακτικές και εκφραστικές φόρμες που συνδέονται  με τον πολυφωνικό εαυτό και τις εσωτερικές φωνές,  με την αξιοποίηση  εκφραστικών πρακτικών και  μέσων τέχνης,  με τη χρήση των αφηγηματικών γραμμάτων και ημερολογίων.

Θέμα/τα Εκπαίδευσης

εισαγωγικό διήμερο στην καταξιωτική συστημική διερεύνηση με εστίαση  στην δημιουργία διαλογικών τοπίων ασφάλειας, στον πολυφωνικό εαυτό και στην κατανόηση της έννοιας του τοπίου
Κατασκευή  γενεογράμματος
Θεωρητική κατανόηση της χαρτογράφησης  και βιωματικά εργαστήρια. Αξιοποίηση συστημικών γλυπτών, role playing και πολυφωνικών διαλόγων
Αξιοποίηση   της θεραπευτικής γραφής και  των εκφραστικών μέσων.
Βιωματικά εργαστήρια: Αξιοποίηση των εσωτερικών φωνών. Αξιοποίηση καταξιωτικών πρακτικών (αποτύπωση αποθεμάτων- σύνδεση με μελλοντικά τοπία)
Αξιοποίηση καταξιωτικών πρακτικών (αποτύπωση αποθεμάτων- σύνδεση με μελλοντικά τοπία)

Πληροφορίες

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Εκπαιδευτική ομάδα : Γκότσης Ηλίας - Εύα Φιλανθρωποπούλου

Ημερομηνίες και ώρές

έναρξη Δεκέμβριος 2023 - λήξη Ιούνιος 2024
Διάρκεια 48 ώρες

Κόστος συμμετοχής

480

Εγγραφή
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...