Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο : “Συν-δημιουργούμε τις σχέσεις, τους δεσμούς και την επικοινωνία με καταξιωτικές πρακτικές” απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική δράση που μας κάνει υπερήφανους. Ο Στέλιος Πελασγός, ένα άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο παραδοσιακό παραμύθι, η Αγνή Στρουμπούλη,

Στις Συνηχήσεις υποστηρίζουμε θεραπευτικά ή συμβουλευτικά οικογένειες που αναζητούν βοήθεια για να διαχειριστούν θέματα σχέσεων, επικοινωνίας ή ενδο-οικογενειακών συγκρούσεων. Αντιλαμβανόμαστε την οικογένεια ως ένα ανοικτό

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ παρέχεται ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ανάλογα τις ανάγκες των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και υποστήριξη προκειμένου να διαχειριστούν δυσκολίες και

Είμαι Κοινωνιολόγος και Οικογενειακός- Καταξιωτικός Συστημικός Ψυχοθεραπευτής. Έχω  εκπαιδευτεί στην Ψυχοθεραπεία και την Οικογενειακή θεραπεία, από το 1996 έως το 2010,  στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων

Load More