Ποιοι/ες είμαστε

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ είναι ένα πολυδύναμο κέντρο ψυχοθεραπείας και εκπαίδευσης, στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες ατομικής, ομαδικής, οικογενειακής θεραπείας, θεραπείας ζεύγους και συντρόφων, καθώς και εστιασμένες εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, και σε μεγάλα συστήματα και οργανισμούς.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες σωματικής έκφρασης όπως είναι το σωματικό θέατρο και η γιόγκα.(αναλυτικά στο https://synixiseis.gr/?cat=12)

Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι ενδεικτικό της φιλοσοφίας με την οποία εργαζόμαστε:

Σε μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα, την αβεβαιότητα, την κοινωνική αποξένωση, την έλλειψη επικοινωνίας και τη συμπλοκότητα, η σύνδεση με τον εαυτό μας, ο αυτοσεβασμός, η συναισθηματική αυτεπίγνωση, η συνάντηση, η επικοινωνία η σύνδεση τους άλλους ανθρώπους, μέσα σε ένα χώρο αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας, αποκτούν κεντρική σημασία για όλες και όλους μας.

Το θεραπευτικό μοντέλο που προτείνουμε στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε ένας και κάθε μια από εμάς είναι ξεχωριστός και ξεχωριστή, κατά συνέπεια, οι ανάγκες μας είναι εξατομικευμένες. Έτσι, προτείνουμε στους ανθρώπους που θα συναντηθούν μαζί μας, σε μια ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική σχέση, η οποία μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο ή στην αξιοποίηση βιωματικών πρακτικών όπως η δραματοθεραπεία, η βιωματική ψυχοθεραπεία, η θεραπεία μέσω τέχνης, η χοροθεραπεία, η θεραπεία μέσω σωματικής έκφρασης κ.α., ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Στις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ, δεν παρέχονται θεραπευτικές υπηρεσίες για ζητήματα εξαρτήσεων, για λόγους δεοντολογίας, καθώς ορισμένοι/ες από εμάς εργαζόμαστε σε χώρους θεραπείας ή πρόληψης των εξαρτήσεων!

Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι εστιασμένες σε ειδικές θεματικές ενότητες και αφορούν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φροντιστές, εκπαιδευτικούς. Το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο με το οποίο σχεδιάζονται οι εκπαιδεύσεις βασίζεται στην ιδέα ότι μια εκπαιδευτική δράση είναι μια βιωματική και συνεργατική μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης, η συμμετοχή στην οποία τροφοδοτεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή με γνώσεις αλλά ταυτόχρονα τους προσκαλεί σε αισθητικές μετακινήσεις σε σχέση με την οπτική και τη γλώσσα με την οποία εργάζονται ως επαγγελματίες.

(αναλυτική παρουσίαση στο https://synixiseis.gr/?p=346 )

αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να αξιοποιήσετε τα ακόλουθα μέσα:

αποστολή email στο info@synixiseis.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 6908372437