Βίντεο

ένα βίντεο που αποτυπώνει την αισθητική και την θεραπευτική φιλοσοφία των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ

Μια ξεχωριστή βίντεο – παρουσίαση από τη Φανή Τριανταφύλλου για Την Μικρή Άγνωστη Λύπη, που είναι στην πραγματικότητα ένας αναστοχασμός για ένα πολυφωνικό μετα-αφήγημα.
ένα βίντεο που αξιοποιήθηκε στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την έναρξη ενός διαλόγου σχετικά με το πως αντιλαμβανόμαστε την έννοια του σπιτιού ως εός τοπίου ασφάλειας και προοπτικής