Η μοίρα

28 Δεκεμβρίου, 2019 By iliasgotsis

είμαστε καταδικασμένοι να παραδοθούμε σε μια μοίρα που δεν την ελέγχουμε;

Δεν είναι πάντα σίγουρο, αρκεί να βρούμε τον τρόπο να πάρουμε τον έλεγχο της αφήγησης και της ροής της ιστορίας μας