ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ολοκληρωμένο μακροχρόνιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με εστίαση στις Καταξιωτικές, συνεργατικές, αφηγηματικές και συμπεριληπτικές πρακτικές. Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Οι ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ, δυο χρόνια μετά την ίδρυσή τους, με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν την έναρξη μακροχρόνιας εκπαιδευτικής δράσης με θέμα την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση και στο Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης (αναλυτικά δες στο https://synixiseis.gr/?p=257) καθώς και στις συνεργατικές και διαλογικές πρακτικές ( δες στο https://synixiseis.gr/?p=2693 και στο https://synixiseis.gr/?p=1759 ).

Η φιλοσοφία των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ

Η βασική φιλοσοφία στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα αποτυπώνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από την αναλυτική παρουσίαση του κέντρου μας. https://synixiseis.gr/?p=346:

Οι Συνηχήσεις είναι ένα πολυδύναμο ψυχοθεραπευτικό κέντρο, στο οποίο θεραπευτές και θεραπεύτριες από διαφορετικές  προσεγγίσεις, μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο, συναντιούνται και συγκατασκευάζουν ένα κοινό τόπο συνάντησης για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. Μέσα σε αυτή τη διεργασία προσκαλούμε σε ένα συνθετικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, στο οποίο ο λόγος, το σώμα και η έκφραση κατέχουν ισοδύναμη αξία, για τους ανθρώπους που αναζητούν υποστήριξη,  προκειμένου να  διαχειριστούν δυσκολίες ή να συνδεθούν με τις εσωτερικές τους φωνές, με ένα αρμονικό τρόπο, ώστε να κατανοούν σε βάθος τις ανάγκες τους και να αξιοποιούν τις δυνάμεις και τα αποθέματα τους. Το θεραπευτικό μοντέλο μας στηρίζεται στην ιδέα ότι κάθε ένας και κάθε μία από εμάς είναι ξεχωριστός και ξεχωριστή. Κατά συνέπεια, και οι ανάγκες μας είναι εξατομικευμένες. Έτσι, προτείνουμε στους ανθρώπους που θα  συναντηθούν μαζί μας μία ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική διεργασία που μπορεί να βασίζεται είτε αποκλειστικά στον λόγο, ή στην αξιοποίηση βιωματικών πρακτικών, όπως η δραματοθεραπεία,  η βιωματική ψυχοθεραπεία, η θεραπεία μέσω τέχνης, η θεραπεία μέσω σωματικής έκφρασης κ.α., ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Μεθοδολογία της εκπαίδευσης

Το θεωρητικό και μεθοδολογικό μοντέλο με το οποίο σχεδιάζονται οι εκπαιδεύσεις βασίζεται στην καταξιωτική παιδαγωγική (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/326415_skepseis-gia-ena-symperiliptiko-sholeio) και στην ιδέα ότι μια εκπαιδευτική δράση είναι μια βιωματική και συνεργατική μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης, η συμμετοχή στην οποία τροφοδοτεί τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή με γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα τους προσκαλεί σε αισθητικές μετακινήσεις σε σχέση με την οπτική και τη γλώσσα, με την οποία εργάζονται ως επαγγελματίες.

Γενική περιγραφή

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς.

Μετά το πέρας του προγράμματος, τα άτομα που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση θα είναι σε θέση:

α) Να αξιοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα  και τεχνικές της συμβουλευτικής διαδικασίας στην επαγγελματική τους σχέση με τους/τις συμβουλευόμενους/ες, τις οικογένειες, τις ομάδες και τους οργανισμούς.

β) Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση, άσκηση και σωστή πρακτική εφαρμογής της συμβουλευτικής σχέσης.

γ) Να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να υλοποιήσουν συμβουλευτικές παρεμβάσεις με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και την δεοντολογία της συμβουλευτικής.

δ) Να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές και θεωρίες της Συστημικής Συμβουλευτικής με έμφαση στις συνεργατικές/διαλογικές πρακτικές, την αφηγηματική προσέγγιση και την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση.

ε) Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες που ολοκληρώνουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα έχουν την επάρκεια να ασκούν το ψυχοθεραπευτικό μοντέλο της συστημικής προσέγγισης.

Σε ποιους-ες απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους σχολών κοινωνικής εργασίας,
 • σε απόφοιτους σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών,
 • σε απόφοιτους σχολών ψυχολογίας,
 • σε σύμβουλους και ειδικούς ψυχικής υγείας,
 • σε εργαζόμενους στο πεδίο της παιδικής προστασίας, σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων, κακοποιημένων ή άλλων ευάλωτων πληθυσμών,
 • σε εκπαιδευτικούς,
 • σε  συντονιστές/στριες ομάδων που εργάζονται με  οργανισμούς,
 • σε όσες και όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία και επιθυμούν να εκπαιδευτούν ώστε να εργαστούν μελλοντικά ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Μορφή εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύγχρονη κι ασύγχρονη εκπαίδευση, μαραθώνιους, εκπόνηση εργασιών και διπλωματικής διατριβής. Η μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι ένα μεικτό μοντέλο δια ζώσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις ανάγκες εκπαιδευόμενων που ζουν εκτός Αθηνών.

Θεματικές Ενότητες

Α΄ ΕΤΟΣ: 

Εισαγωγή, περιγραφή και στόχοι προγράμματος. Διερεύνηση Προσδοκιών. Συμβόλαιο

Γνωριμία με τους συμμετέχοντες/ουσες. Διερεύνηση προσδοκιών/εκπαιδευτικών αναγκών. Σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου μέσω της αξιοποίησης βιωματικών εργαστηρίων. Δημιουργία ταυτότητας  ομάδας (team bulding).

Η μετάβαση από  εγώ στην συνάντηση προς τον άλλο και στην δημιουργία του εμείς.

Το συμβόλαιο ως μια συνεργατική εμπειρία, ως μια συνκατασκευή  πεδίων ασφάλειας : θεωρητική κατάρτιση.

 Είδη συμβολαίων : δομικά, αφηγηματικά, συνεργατικά

Βασικά χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής διεργασίας-διαδικασίας

Συμβουλευτική: Έννοια και περιεχόμενο. Βασικές Αρχές.

 Διάκριση  Συμβουλευτικής/Ψυχοθεραπείας

 • Στόχοι, μεθοδολογία και πεδία εφαρμογής της Συμβουλευτικής
  • Βασικές αρχές συστημικής επιστημολογίας

Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στη συστημική συμβουλευτική

Συστημική Συμβουλευτική ( 1η φάση): Βασική εξοικείωση με  τις συστημικές      σχολές-  Από την Α’ Κυβερνητική έως την Β’ Κυβερνητική:

 • Δομική προσέγγιση
 • Στρατηγική προσέγγιση
 • Σχολή του Μιλάνο
 • Θεωρίες Επικοινωνίας  με  εστίαση στη σχολή του Palo Alto
 • Κονστρουκτιβισμός

Εισαγωγή στις βασικές προσεγγίσεις στην συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία

Ψυχοδυναμική προσέγγιση Υπαρξιακή-Ανθρωπιστική προσέγγιση : Θεωρίες για την κατασκευή του νοήματος Προσωποκεντρική προσέγγιση Γνωσιακή – Συμπεριφορική προσέγγιση Βιωματική προσέγγιση (focusing Διαπολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική Συνθετική Συμβουλευτική (ή Συνθετική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική)  Θετική ψυχολογία : Ά και Β΄κύμα

Βασικές αρχές συστημικής μεθοδολογίας στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπευτική πράξη

Συν- κατασκευή του πλαισίου ( γνωριμία, δημιουργία οικείου κλίματος κ.α.) Συμβόλαιο στη συμβουλευτική ( όρια, απόρρητο, διερεύνηση θεραπευτικού αιτήματος) Βασικές Αρχές Δεοντολογίας στην άσκηση της συμβουλευτικής Η δυναμική του προβλήματος και η κατανόηση των   επιδράσεων  των ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών παραγόντων Μορφές και εκδηλώσεις των προβλημάτων. Βασικές γνώσεις εκτίμησης αναγκών και  κλινικής αξιολόγησης Βασικές γνώσεις  ψυχοπαθολογίας και νευροψυχολογίας

Στάδια Συμβουλευτικής Διαδικασίας

Πρώτο στάδιο: η πρώτη συνάντηση Δεύτερο στάδιο: η συμβουλευτική σχέση Τρίτο στάδιο: αναγνώριση και καθορισμός στόχων Τέταρτο στάδιο: επιλογή συμβουλευτικής/ων τεχνικής/ών Πέμπτο στάδιο: ολοκλήρωση συμβουλευτικής διαδικασίας ή παραπομπή σε κατάλληλο πλαίσιο

Βασικές Δεξιότητες & Τεχνικές για Αποτελεσματική Συμβουλευτική Σχέση

Βασικές αρχές στην συμβουλευτική σχέση Επικοινωνιακές δεξιότητες : Λεκτική/εξωλεκτική επικοινωνία, εστίαση στα σημεία στίξης, αξιοποίηση της σιωπής  κ.α.. Εμπόδια στην επικοινωνία με τους συμβουλευόμενους, κλπ. Δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης -Σημασία των ερωτήσεων, θεωρία κι εφαρμογή -Aνατροφοδότηση – Προσεκτική παρακολούθηση και ενεργητική ακρόαση Αντανάκλαση Παράφραση

Αναστοχαστικές πρακτικές

Μορφές αναστοχασμού: ηθικός, διαλογικός, σχεσιακός, κριτικός αναστοχασμός Ημερολόγια αναστοχασμού, Ομάδες αναστοχασμού, Αφηγηματικά γράμματα κ.α.

Κινητοποιητική συνέντευξη

Β’ ΕΤΟΣ: 

Είδη Συμβουλευτικής & Σχεδιασμός Συμβουλευτικής Παρέμβασης

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
 •  Συμβουλευτική σε οργανισμούς
 • Συμβουλευτική κι επαγγελματικός προσανατολισμός

Δεοντολογία

 • Επαγγελματική αυτογνωσία, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
 • Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα κατά την συμβουλευτική διαδικασία
 • Ζητήματα ηθικής, αισθητικών στάσεων και αξιακών πλαισίων στην συμβουλευτική πρακτική

Τραυματική εμπειρία- Ψυχικός δεσμός και  ψυχική  ανθεκτικότητα και κρίση

 • Η σημασία του δεσμού (attachment therapy), Η φύση η εμπειρία του τραύματος, χαρακτηριστικά του εαυτού, ιδιότητες του συστήματος.
 • Η κατανόηση κι η επίδραση του τραύματος στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • Η επίδραση των εμπειριών φροντίδας και η σημασία των κοινωνικών δικτύων φροντίδας  στην ενίσχυση της ψυχικής  ανθεκτικότητας.
 • Η σημασία των κατασκευών και των συλλογικών και ατομικών αναπαραστάσεων για το πένθος και το τραύμα.
 • Επαναδιατύπωση του τραύματος και του πένθους ως πηγή άντλησης δύναμης.
 • Η σημασία της αναπλαισίωσης και της νοηματοδότησης των σημαίνοντων ψυχικών γεγονότων.
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση τραύματος
 • Συστημικές θεωρίες : τραύμα και ψυχικός δεσμός

Μετα- νεωτερικές προσεγγίσεις στην  συστημική συμβουλευτική:  Άτομο, οικογένεια, σχολείο, οργανισμοί

 Εισαγωγή στην Γ Κυβερνητική και  βασικές προσεγγίσεις της Μετανεωτερικότητας:

Κοινωνικός κονστραξιονισμός Η επίδραση της θεωρίας του χάους – Πολυπλοκότητα και μη γραμμικά συστήματα Συνεργατική προσέγγιση: Η σημασία του μη γνωρίζειν, της σχεσιακής υπευθυνότητας και της της συνκατασκευής στην συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία. Αφηγηματική προσέγγιση Διαλογική προσέγγιση: Η θεωρία του διαλογικού και πολυφωνικού εαυτού Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση Συντονισμένη διαχείριση του νοήματος- Μετανεωτερικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία

Συστημική επιστημολογία στο κλινικό πεδίο

 • Περιοχές οργάνωσης του συστημικού επαγγελματία
 • Βασική εισαγωγή στο έργο του G Bateson
 • Βασική εισαγωγή στην συστημική διεργασία στο κλινικό πεδίο

Γ΄ έτος

Θεματική ενότητα Coaching και συμβουλευτική  στον χώρο της εργασίας

 • Η σημασία της κουλτούρας στους οργανισμούς
 • Μετασχηματισμοί στους οργανισμούς
 • Αφηγηματικές προσεγγίσεις  για την εργασιακή  βία και την ανθεκτικότητα στο χώρο της εργασίας.
 •  Ειδική ενότητα για το  burnout και το mobbing

Θεματική ενότητα  για αξιοποίηση των βιωματικών πρακτικών και της τέχνης στην  συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία

 • Ασκήσεις εστίασης στο εδώ και τώρα ως στήριξης της  συμβουλευτικής διαδικασίας (Body-oriented counseling-embodiment-Body&Mind centering)
 • Βιωματικές δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης και αυτοπαρατήρησης
 • Τα εναλλακτικά εργαλεία, η τέχνη  και η χρήση τους στην συμβουλευτική και της ψυχοθεραπείας (μουσική, role play, σώμα και κίνηση, κολάζ και ζωγραφική)
 • Η αξιοποίηση της θεραπευτικής γραφής

Θεματική ενότητα: Συμβουλευτική και Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις

 • Δουλεύοντας με το ανοίκειο: Προκαταλήψεις και στερεότυπα ως εμπόδια στη συμβουλευτική διαδικασία
 • Η σημασία της δημιουργίας συμπεριληπτικών πλαισίων υποδοχής της εμπειρίας

Συμβουλευτική σχετικά με θέματα ταυτότητας φύλου & σεξουαλικού προσανατολισμού.

 • Η σημασία  της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας.
 • Συμπερίληψη και ψυχική υγεία.
 • Επίδραση του στίγματος και της αορατότητας
 • Επίδραση της queer θεωρίας στην συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία.
 • Βασικές αρχές και κατανόηση της προσέγγισης Affirmative therapy

 Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου

Διαχείριση Κρίσεων

Εστιασμένες Συμβουλευτικές προσεγγίσεις

 •  Παιδιά κι έφηβοι,
 • σχολή γονέων,
 •  ΛΟΑΤΚΙ ,
 • πρόσφυγες,
 • παιδική κακοποίηση,
 • σχολική κοινότητα

Εναλλακτικές πρακτικές

 • Ζωντανή Βιβλιοθήκη (human library),
 • Μη βίαιη επικοινωνία
 • Το καταξιωτικό δέντρο
 • Lgbt γενεόγραμμα κ.α

Εστιασμένα εκπαιδευτικά τριήμερα

Α έτος : εστίαση στο γενεόγραμμα

 • Διαγενεακές προσεγγίσεις
 •  Αφηγηματικές και καταξιωτικές προσεγγίσεις στο γενεόγραμμα
 • Γενεόγραμμα κουλτούρας
 • Κοινοτικό γενεόγραμμα

Β΄ έτος. Εστίαση στον πολυφωνικό εαυτό του συμβούλου και του θεραπευτή

 • Οι εσωτερικευμένοι άλλοι
 • Διάλογος κι αναγνώριση με τις εσωτερικές φωνές
 • Ο προσωπικός κι επαγγελματικός εαυτός
 • Οι αναδυόμενες ταυτότητες κι η επίδρασή τους στην συμβουλευτική και θεραπευτική σχέση

Γ΄έτος . Θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις παρούσες ανάγκες

Δ΄ έτος : Απόκτηση δεξιοτήτων ψυχοθεραπείας

Αφορά εκπαιδευόμενες κι εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση στην Συστημική Συμβουλευτική κι είναι απόφοιτοι κοινωνικών κι ανθρωπιστικών επιστημών. Θα τηρηθούν τα κριτήρια που θέτουν οι επιστημονικές εταιρείες ψυχοθεραπείας.

Η εστίαση θα δοθεί  στα ακόλουθα

 • Κλινική ψυχολογία
 • Διαγνωστικά τεστ
 • Εστίαση στην ψυχοθεραπευτική σχέση
 • Εστίαση στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

Εποπτεία και πρακτική άσκηση (αφορά όλα τα έτη)

 • -Κλινική εποπτεία.
 • Μελέτη περιστατικών.
 • Εποπτεία μέσω βιωματικών πρακτικών.
 • Συνεργατική εποπτεία

Δίδακτρα εκπαιδευτικού προγράμματος

Ετήσια δίδακτρα 1800,00 € . Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν την συμμετοχή στο εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιούνται μηνιαία ως εξής Σάββατο και Κυριακή κι ώρες 10.00-18.00 και Παρασκευή 18.00-21.00 η εποπτεία. Επίσης, περιλαμβάνεται η προσωπική υποστήριξη από την σύμβουλο εκπαίδευσης καθώς και η υποστήριξη για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 • Για προεξοφλήσεις του 50% του συνολικού ποσού έως την έναρξη του μαθήματος τον Οκτώβριο έκπτωση 15%. Επίσης αυτή η έκπτωση ισχύει σε φοιτητές κι άνεργους.
 • Δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας συνεργαζόμενης τράπεζας με άτοκες δόσεις έως 12 μήνες (χωρίς έκπτωση)
 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -10 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι την επανάληψη του μαθήματος. Σε επόμενη συνάντηση απαιτείται νέα οικονομική συνεισφορά
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία,ατομική ή ομαδική εποπτεία όπου απαιτείται. (Αναγνωρίζεται προηγούμενη ατομική ή ομαδική θεραπεία κι εποπτεία σε πιστοποιημένο μοντέλο)
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες ψυχοθεραπείας, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα έχει κατατεθεί για πιστοποίηση στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και στην Ευρωπαική Εταιρείας Ψυχοθεραπείας. Η σύνταξή του καθώς και τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών πληρούν όλα τα κριτήρια που τίθενται. Επίσης ο φάκελος του προγράμματος έχει κατατεθεί στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας θα αξιολογηθεί στην λήξη του, προκειμένου οι απόφοιτοι/ες να μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες ως μέλη της.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας (https://synixiseis.gr/?p=329)

Οργανωτικά υπεύθυνη για την ροή και την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και για ζητήματα επικοινωνίας, τον συντονισμό και την φροντίδα των εκπαιδευόμενων είναι η Εύα Φιλανθρωποπούλου Σχολική Ψυχολόγος και Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια (https://synixiseis.gr/?p=1038)

Εκπαιδευτική ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται από ψυχοθεραπευτές και ψυχοθεραπεύτριες με μακροχρόνια εμπειρία στο κλινικό πεδίο. Τα αναλυτικά βιογραφικά θα αναρτηθούν στο site των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ.

 • Δημουλά Βίκη, ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός, συστημική ψυχοθεραπευτρια , οικογενειακή ψυχοθεραπευτρια.
 • Μαρία Μιρέλλα Κορομπίλια, Phd συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια ,ψυχολόγος, πιστοποιημένη στη κόπωση συμπόνιας.
 • Άννα Κιαπόκα, Ψυχολόγος – Κοινωνική Λειτουργός MSc, Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος ΕΛΕΣΥΘ
 • Πέτρος Σαπουντζάκης Εκπαιδευτικός, ακτιβιστής, μέλος του Πολύχρωμου Σχολείου
 • Τραυλού Δήμητρα, σύμβουλος οικογένειας, συστημική ψυχοθεραπεύτρια
 •  Χαρατσίδου Μελίνα, DESS κλινικής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας, συστημική ψυχοθεραπεύτρια ομάδας, ζεύγους και οικογένειας, επ. Υπεύθυνη Κ.Π.Γλυφάδα
 • Εύα Φιλανθρωποπούλου, Σχολική ψυχολόγος, αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων
 • Έλενα Σκαρπίδου, εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μακροχρόνια εμπειρία στον συντονισμό ομάδων εφήβων με θέμα «Σεξουαλική Αγωγή – Έμφυλες Σχέσεις», στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
 • Λίνα Λυκομήτρου, Ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια, ιδρύτρια της οργάνωσης «Άγγιγμα και Όρια», που έχει ως στόχο την Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης
 • Πρόδρομος Ταράσσης, ψυχολόγος, συστημικός ψυχοθεραπευτής και επικοινωνιολόγος.  Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ (Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας)
 • Έλενα Μποχωροπούλου, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια. Εκπαιδεύτρια συστημικών επαγγελματιών
 • Ειρήνη Κατσογιάννη, Διδάκτορας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεία. Εκπαιδεύτρια συστημικών επαγγελματιών
 • Ελπίδα Καλαϊτζή Συμβουλευτικός ψυχολόγος, MSc-ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και οικογενειακή θεραπεύτρια. Διδασκαλία & παροχή εποπτείας σε σπουδαστές Συμβουλευτικής.
 • Αμαλία Ατσαλάκη, κλινική ψυχολόγος. Διδακτορική Διατριβή στην Ψυχοπαθολογία και την εκπαίδευσή μου στην Ψυχοθεραπεία μέσω Τέχνης. Διδασκαλία ως εξωτερική συνεργάτιδα στο DU (μεταπτυχιακός κύκλος ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης) «Τέχνη και Θεραπευτικές Παρεμβάσεις» του Τμήματος Κλινικών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Paris VII και στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Παντείου Πανεπιστημίου «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε»
 • Δημήτρης Πετριλής, κλινικός ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής, Δημήτρης Πετριλής, επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας εφήβων – νέων του ΟΚΑΝΑ, «Ατραπός».
 • Δέσποινα Σαμιωτάκη, Προσωποκεντρική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, με Μεταπτυχιακές σπουδές και πολύχρονη βιωματική εκπαίδευση. Έχει κάνει πλήθος επιμορφώσεων σε θέματα που άπτονται της Ψυχικής Υγείας ενηλίκων, γονέων, εφήβων, προσφύγων και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Είναι συντονίστρια ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και προσωπικού, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην Ψυχολογία και ακαδημαϊκό προσωπικό και επόπτρια σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία.
 • Γιάννης Καυκάς, ψυχολόγος, αφηγηματικός ψυχοθεραπευτής, υπεύθυνος της Ψυχολογικής Υπηρεσίας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow
 • Πέτρος Χασιώτης , παιδοψυχίατρος, ειδικεύεται στην γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση. Επιμελητής Α’ στο Θριάσιο νοσοκομείο
 • Γιάννης Αγγελής, αφηγηματικός εκπαιδευτής και σχεδιαστής αφηγηματικής στρατηγικής, συγγραφέας βιβλίων που αφορούν τις αφηγηματικές προσεγγίσεις στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των ατόμων.

Επιστημονική επιτροπή

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία επιστημονικής επιτροπής τα μέλη της οποίας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην ψυχοθεραπεία, την εποπτεία και την εκπαίδευση συστημικών επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής είναι επίσης βασικά μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Την ευθύνη για τον συντονισμό της επιστημονικής επιτροπής έχει ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος.

Γιώργος Κανδύλης, Ψυχολόγος, MSc. Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψυχολογίας  Πανεπιστημίου Κρήτης. Συστημικός Ψυχοθεραπευτής

Ο Γιώργος Κανδύλης σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο ΑΤΕΙ Πειραιά και  Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των Συστημάτων Ψηφιακών Επικοινωνιών, School of Electronics and Computer Engineering, Brunel University, και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εγκέφαλος και Νους”, των Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Νοσηλευτικής, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας με Πειραματικές Προσεγγίσεις Συμπεριφοράς. Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εκπαιδεύτηκε στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Οικογένειας, Συστημικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας στα Χανιά (μέλος EFTA-TIC) από το 2005 έως 2012. Το 2013 πιστοποιήθηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Θεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας από την European Family Therapy Association (EFTA) στην οποία είμαι μέλος. Ολοκλήρωσε Θεωρητική και Κλινική εκπαίδευση σε διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία από το 2014 έως 2016. Τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Ψυχιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η.Εργάζεται ως συστημικός και οικογενειακός θεραπευτής καθώς και ως Ε.Δ.Ι.Π στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2014 – Σήμερα)

Θανοπούλου Κία, MSc, ECP, Ψυχολόγος/Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια και εκπαιδεύτρια

Η Κία Θανοπούλου είναι ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Εργάζεται στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ.Ν.Α. ως θεραπεύτρια,  εκπαιδεύτρια και επόπτρια στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Οικογενειακή Θεραπεία. Από το 1998 μέχρι το 2014 συνεργάστηκε  με το ΣΚΕΨΥ στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και από το 2006 έως το 2010 συμμετείχε ως διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα  έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Ψ.Ν.Α. Το 2011 συμμετείχε ως επιμορφώτρια επιμορφωτών σε θέματα  σχέσεων στη σχολική κοινότητα στα πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985-1989) και εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Warwick (Αγγλία). Ειδικεύτηκε στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και στη Συστημική Διάγνωση  στο Εργαστήριo Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας  (E.F.T.A) . Επίσης είναι μέλος  της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία  της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ).  Κάτοχος του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψυχοθεραπείας (EAP). 

Κέλλη Πατρίκου, Ψυχολόγος/Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, επόπτρια και εκπαιδεύτρια

Η Κέλλη Πατρίκου είναι ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια. Σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ειδικεύτηκε στη συστημική οικογενειακή θεραπεία στο Κέντρο Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας Θεσσαλονίκης και κατόπιν εκπαιδεύτηκε ως συστημική επόπτρια στο Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας. Το ενδιαφέρον της στρέφεται σε συνεργατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, ως φυσική εξέλιξη της πολυετούς εργασιακής εμπειρίας της σε ομάδες αναστοχασμού στο Τμήμα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου εργάστηκε συστημικά από το 2003 έως το 2015. Το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ιεραρχίας και εξουσίας στη θεραπευτική συνθήκη καθώς και στη θεωρία και πρακτική των διαλογικών προσεγγίσεων. Είναι ενεργό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με συμμετοχή τόσο στο διοικητικό της συμβούλιο όσο και στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Μετάλογος, καθώς και σε πλήθος επιστημονικών συναντήσεων και συνεδρίων.

Σε εξειδικευμένες ενότητες τις ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ και το πρόγραμμα τιμούν με την παρουσία τους οι:

 • Φρόσω Μουρελή, ψυχίατρος, ομαδική αναλύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια. Είναι ιδρυτικό μέλος της Συστημική Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Μετάλογος. Έχει δημοσιεύσει τη δουλειά της σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Θωμάς Μαυροφίδης Διδάκτωρ, Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συγγραφέας του βιβλίου Κοινωνία και σύστημα: Εισαγωγή στη σύγχρονη συστημική θεωρία
 • Βαλέρια Πομίνι, κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και μέλος ΕΕΔΙΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών -Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Είναι συνυπεύθυνη στο Τετραετές Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους -Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ)
 • Γιώργος Παναγής, Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας Ρεθύμνου (http://www.psychology.uoc.gr/prosopiko/meli-dep/georgios-panagis/)
 • Ευάγγελος Καφετζόπουλος -, νευρολόγος – ψυχίατρος, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), πρώην επίκουρος καθηγητής Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επισκέπτης καθηγητής Νοσηλευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Παν/μίου.

Επικοινωνία για ενημέρωση για την εκπαιδευτική δράση: Γκότσης Ηλίας 6908372437 Εύα Φιλανθρωποπούλου 6979807540 καθώς και στο email info@synixiseis.gr

Σημ. Η εκπαίδευση αξιοποιεί την αυτο-αναφορά και βασίζεται κυρίως σε βιωματικά εργαστήρια, σε προσομοιώσεις και εργαστηριακά μαθήματα, σε συνδυασμό με εργασίες και e-learning. Κάθε εκπαιδευόμενος/η έχει ένα/μία προσωπικό/ή σύμβουλο υποστήριξης της εκπαίδευσης σε όλη την διάρκεια του προγράμματος

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *