Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Τραύμα, απόθεμα, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη! Πρακτικές και θεωρίες για τις μεταβάσεις στο φάσμα ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στο χώρο της ψυχικής υγείας

 1. Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για την παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  που έχουν σαν στόχο την ψυχική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, σε άτομα , ομάδες και οργανισμούς. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι επιμορφωμένοι θα είναι σε θέση:

α) να αξιοποιήσουν πλήρως τις σύγχρονες μεθόδους, μέσα  και τεχνικές  για την ψυχική ενδυνάμωση στην επαγγελματική τους σχέση με τους ανθρώπους που έχουν βιώσει τραύματα ή  κρίσεις σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο.

β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υιοθέτηση και σωστή πρακτική εφαρμογής πρακτικών και τεχνικών για την ψυχική ανθεκτικότητα

γ) να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να υλοποιήσουν οργανωμένες  παρεμβάσεις με βάση μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη  θεωρία   για τις θεμελιώδεις αρχές και δεοντολογικές πρακτικές της  παροχής υπηρεσιών για την ψυχική ενδυνάμωση και την ανθεκτικότητα. 

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο Handbook με ασκήσεις και βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν στη δουλειά με άτομα, ομάδες και οργανισμούς.

 1. Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς/ες , σε απόφοιτους/ες σχολών κοινωνικής εργασίας, σε απόφοιτους/ες σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, σε απόφοιτους/ες  σχολών ψυχολογίας καθώς και σύμβουλους ψυχικής υγείας, σε εργαζόμενους/ες στο πεδίο της παιδικής προστασίας, σε χώρους φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων, κακοποιημένων ή άλλων ευάλωτων πληθυσμών ή συντονιστές/στριες ομάδων.

Τύπος Προγράμματος

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην χορήγηση Bεβαίωσης Επιμόρφωσης και σε όσες και όσους επιθυμούν και Certification in Psychological  resilience techniques & skills.

 1. Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά και έχει συνολική διάρκεια 112 ώρες (θεωρητική, βιωματική και πρακτική κατάρτιση και εποπτεία) και είναι δομημένο στη βάση 8 αυτοτελών θεματικών ενοτήτων. Το Πρόγραμμα συνδυάζει την θεωρητική γνώση με την βιωματική εμπειρία (60 ώρες) , την συμμετοχή σε ομάδες αυτογνωσίας και αναστοχασμού ( 28 ώρες) και την εποπτεία, (24 ώρες) για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της θεωρητικής κατάρτισης, αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων  που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος. 

 1. Έναρξη-Λήξη Προγράμματος

Έναρξη:   Φεβρουάριος 2021                     Λήξη: Νοέμβριος 2021

 • Θεματικές Ενότητες

θεματικές ενότητες

1. Πρώτη θεματική ενότητα. Εισαγωγή. Περιγραφή και στόχοι προγράμματος. Η σημασία της συνκατασκευής τοπίων ασφάλειας

 1. Γνωριμία με τους συμμετέχοντες- προσδοκίες/εκπαιδευτικές ανάγκες-σύναψη εκπαιδευτικού συμβολαίου

2. Δεύτερη θεματική ενότητα. Η σημασία της συνκατασκευής του νοήματος

 • Ορίζοντας την ανθεκτικότητα και την ευαλωτότητα σε διαφορετικές γλώσσες οπτικές και πραγματικότητες. Συνκατασκευή  ενός κοινού νοήματος.
 • Ανθεκτικότητα και ευαλωτότητα στην  αντικειμενική πραγματικότητα και στην ψυχολογική πραγματικότητα
 • Η ανθεκτικότητα και η  ευαλωτότητα  όπως μελετώνται μέσα από την ατομική ψυχολογία και όπως μελετώνται μέσα από την συστημική οπτική ως εμπειρίες συν-κατασκευής.  (Ανθεκτικά και ευάλωτα συστήματα).
 • Βασικές αρχές καταξιωτικής συστημικής διερεύνησης
 • Βασικές αρχές θετικής ψυχολογίας

3. θεματική ενότητα για την ενσυναίσθηση, την διαπολιτισμικότητα και την ενσυνειδητότητα

 • Βασικές αρχές υπαρξιακής προσέγγισης  για την ψυχική ανθεκτικότητα
 • Βασικές αρχές ενσυναίσθησης.
 • Η νευροβιολογια της ενσυναισθησης. Πώς αλληλεπιδρά με την ψυχική ανθεκτικότητα.
 • Βιωματικές-σωματικές ασκήσεις ενσυνειδητοτητας που ενδυναμώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα.
 • Η σχέση ανάμεσα στην αυτοσυμπόνια, την ικανοποίηση από τη συμπόνια, την κόπωση συμπόνιας και την ψυχική ανθεκτικότητα
 • Βασικές αρχές διαπολιτισμικής προσέγγισης  για την ψυχική ανθεκτικότητα

4.Θεματική ενότητα για την τραυματική εμπειρία- Ψυχικός δεσμός και  ψυχική  ανθεκτικότητα , storytelling (απόγνωση,συμφιλίωση,αποδοχή)

 • Η σημασία του δεσμού, Η φύση η εμπειρία του τραύματος, χαρακτηριστικά του εαυτού, ιδιότητες του συστήματος.
 • Η επίδραση του παιδικού τραύματος
 •  Η επίδραση των εμπειριών φροντίδας και η σημασία των κοινωνικών δικτύων φροντίδας  στην ενίσχυση της ψυχικής  ανθεκτικότητας. 
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση τραύματος.
 • Δευτερογενές τραυματικό στρες (αίτια, κίνδυνοι και σύνδεση με την κόπωση συμπόνιας)
 • Πρόληψη και στρατηγικές για τη κόπωση συμπόνιας και το ΔΤΣ

5. Θεματική ενότητα για το φύλλο, τους αόρατους πληθυσμούς, την σημασία  της αναγνώρισης της ετεροκανονικότητας και την συμπερίληψη

Βασικές αρχές διαπολιτισμικής προσέγγισης για την ψυχική ανθεκτικότητα με βασικούς άξονες αναφοράς την κυρίαρχη κουλτούρα, τις παραδοσιακές πρακτικές ενδυνάμωσης κοινοτήτων, την επίδραση του φύλου και της ετεροκανονικότητας.

Εργαστήριο για τον ηθικό αναστοχασμό και την συνάντηση με το ανοικείο

6.Θεματική ενότητα για την ευγνωμοσύνη, τη  γενναιοδωρία και την ψυχική ενδυνάμωση

 • Συνομιλίες για την ευγνωμοσύνη, την αισιοδοξία, την συγχώρεση, το δώρο.
 • Η σημασία και η κατανόηση της προθετικότητας, του κινήτρου και του νοήματος ζωής.
 • Η ευαλωτότητα και η ανθεκτικότητα όπως καταγράφεται σε διαφορετικές περιοχές της εμπειρίας μας, μέσα από την οπτική της καταξιωτικής συστημικής διερεύνηση
 • Βιωματική Εμπειρία ομάδων ενδυνάμωσης  & εποπτείας

7.Θεματική ενότητα για την ευγνωμοσύνη, τη  γενναιοδωρία και την ψυχική ενδυνάμωση

Ο ρόλος των Τεχνών ως μέσο ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Πώς ανταποκρίνεται το σώμα στην αλληλεπίδραση με τα ερεθίσματα που λαμβάνει μέσω της συνύπαρξης και πώς ανταποκρίνεται στην ψυχική ανθεκτικότητα.

«Ομάδα αυτογνωσίας»

Συνολική Διάρκεια: 28 ώρες

Η ομάδα αυτογνωσίας θα υλοποιείται ανά 15 μέρες . Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 2 ώρες και θα είναι συνδεδεμένη με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος.

Σημ: Τα βιωματικά εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον κύριο κορμό του προγράμματος είναι ανεξάρτητα από την ομάδα αυτογνωσίας, η οποία είναι επικεντρωμένη στην διερεύνηση της προσωπικής ανθεκτικότητας και στην φροντίδα της ευαλωτότητας.

    Εποπτεία: Η ομάδα εποπτείας θα υλοποιείται ένα τρίωρο μια Κυριακή κάθε μήνα για ένα τρίωρο

Συνολική Διάρκεια:  112 ώρες συνολικά/ 14 ώρες ανά μήνα

Κόστος Συμμετοχής: Ανά συμμετέχοντα/σουσα : 160 ευρώ ο μήνας και 45 ευρώ   το certification στο τέλος .

Ημερομηνίες υλοποίησης εκπαιδευτικών διημέρων : 27/28/2/2021, 27-28/3/2021, 24- 25/4/2021, 22-23/5/2021, 12-13/6/2021. Οι ημερομηνίες των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2021, όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα με τις θεματικές ενότητες ανά διήμερο θα ανακοινωθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Ημερομηνίες υλοποίησης ομάδας αυτογνωσίας με επίκεντρο την ευαλωτότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα:

Κυριακή 28/3 Κυριακή, 28/3. Κυριακή 25/4, Κυριακή 23/5. Κυριακή 13/6. Ώρες υλοποίησης 13.00 έως 15.00 Σάββατο 20/03, 12:00-14:00, Σάββατο 10/04, 12:00-14:00 Σάββατο, 08/05, 12:00-14:00 Σάββατο, 05/06

‘Ωρες υλοποίησης: 12:00-14:00

Οι εποπτικές συναντήσεις θα οργανωθούν με βάση τις διαθεσιμότητες των μελών της ομάδας, στο πρώτο διήμερο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *