“Η αξιοποίηση του Συστημικού Συνθετικού Μοντέλου Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ) στην ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική και τον συντονισμό ομάδων.Συν- δημιουργώντας σχέσεις και διαλόγους για τα αποθέματα και το νόημα»

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Η συν-δημιουργία τοπίων υποδοχής σύνδεσης και ασφάλειας (Βιωματικό εργαστήριο)
 2. Βασική εισαγωγή στον κοινωνικό κονστραξιονισμό. Θεωρητική παρουσίαση και βιωματικές ασκήσεις
 3. Βασικές αρχές της Κ.Σ.Δ. Θεωρητική παρουσίαση
 4. Συν-ημιουργώντας δεσμούς μέσα σε πλαίσια ασφάλειας.Η σημασία των τελετουργιών στην διεργασία του σχετίζεσθαι (Βιωματικό εργαστήριο)
 5. Το πρόβλημα ως ματαιωμένο όνειρο επανα-διατύπωση προβλήματος -Αναπαραστάσεις και κατασκευές για το πρόβλημα.(Βιωματικό εργαστήριο)
 6. Οι περιοχές οργάνωσης της ανθρώπινης εμπειρίας και η αναστοχαστική πρακτική.Θεωρητική παρουσίαση .(Βιωματικό εργαστήριο με θέμα τον αναστοχασμό)
 7. Το μοντέλο των 4 βημάτων (Discovery-Dreaming-Design – Delivery/Destiny). Βασική θεωρητική παρουσίαση.
 8. Βασική θεωρία  για την σημασία της διερεύνησης. Γραμμικές και κυκλικές ερωτήσεις.
 9. Οι θεωρίες επικοινωνίας στο μετα-νεωτερικό τοπίο. Βασική παρουσίαση του Coordinated management of meaning και βιωματικές ασκήσεις.
 10. Η σημασία της σύνδεσης με τα αποθέματα. Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα το καταξιωτικό γενεόγραμμα τοπίου.
 11. Αφηγηματικές προσεγγίσεις :Η σημασία της συν-κατασκευής συλλογικών εγγράφων.(Βιωματικό εργαστήριο)
 12. Συνεργατικές προσεγγίσεις. Θεωρία και βιωματικό εργαστήριο
 13. Οι αναδυόμενες ταυτότητες στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστραξιονισμού. .(Βιωματικό εργαστήριο)
 14.  Από την ασφάλεια στο dreaming. Βιωματικό Εργαστήριο για το dreaming.
 15.  Σχεδιάζοντας το μέλλον μας από μία θέση δύναμης (Εργαστήριο δημιουργικού  Σχεδιασμού-  SOAR)
 16. Destiny: Πως ορίζουμε τον προορισμό μας; Με ποιους ποιες συναντιόμαστε για να φτάσουμε εκεί. Τι χρειαζόμαστε;
 17. Ζητήματα ηθικής και μεθοδολογίας.
 18. Η σημασία της αναγνώρισης των ενδιάμεσων μεταβατικών χώρων της αλλαγής.
 19. Συν-δημιουργώντας τοπία συμπερίληψης μέσα από μία αισθητική της ηθικής και της διαλογικότητας.(Βιωματικό εργαστήριο)

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του Συστημικού Συνθετικού Μοντέλου Καταξιωτικής Διερεύνησης (ΣΣΜΚΔ).

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να καταθέσουν σύντομη εργασία σχεδιασμού παρέμβασης στον χώρο εργασίας τους σύμφωνα με το ΣΣΜΚΔ, καθώς και μια εργασία 2500 λέξεων που θα προκύψει μέσα από τη δουλειά σε μικρές ομάδες οι οποίες θα μελετήσουν μια σειρά από βασικά θεωρητικά άρθρα.

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *