Διαλογικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις: Θεωρητική θεμελίωση, η στάση του/ης ψυχοθεραπευτή/ριας, μέθοδοι και κλινικές εφαρμογές «… η αυθεντική ανθρώπινη ζωή είναι ο διάλογος ανοικτού τέλους. Η ζωή

Η συναισθηματική αγωγή μέσα στην τάξη με παιχνίδια Μέσα στους δυστοπικούς καιρούς που ζούμε, οι εκπαιδευτικοί και οι εμψυχωτές καλούνται καθημερινά να δώσουν λύσεις και