ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Η συν-δημιουργία τοπίων υποδοχής σύνδεσης και ασφάλειας (Βιωματικό εργαστήριο) Βασική εισαγωγή στον κοινωνικό κονστραξιονισμό. Θεωρητική παρουσίαση και βιωματικές ασκήσεις Βασικές αρχές της Κ.Σ.Δ.