το άρθρο μεταφράστηκε από τον συνεργάτη των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ Γιώργο Λεχουρίτη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό συτσημικό

Μια συστημική πρόταση στη θεραπεία εξαρτήσεων Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος, Συστημικός θεραπευτής Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό συστημικό περιοδικό ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ το 2004, την περίοδο που ήμουν

το άρθρο παρουσιάστηκε το 2008 σε μια επιστημονική συνάντηση για την παραβατικότητα των ανηλίκων, την περίοοδ που ήμουν επσιτημονικά υπέυθυνος στην ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ ΟΚΑΝΑ

Γκότσης Ηλίας Κοινωνιολόγος, Ψυχοθεραπευτής-Συστημικός θεραπευτής Υπεύθυνος Μονάδας Εφήβων ΟΚΑΝΑ, ΑΤΡΑΠΟΣ «Η αξιοποίηση των απόψεων του Μιχαήλ Μπαχτίν  σε αντιπαράθεση με τη μονολογική φύση της εξάρτησης»