Είμαι Κοινωνιολόγος και Οικογενειακός- Καταξιωτικός Συστημικός Ψυχοθεραπευτής. Έχω  εκπαιδευτεί στην Ψυχοθεραπεία και την Οικογενειακή θεραπεία, από το 1996 έως το 2010,  στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων

Τα σπίτια ως τόποι ασφάλειας και προοπτικής.                                                   Η σημασία του χώρου στη Συστημική Καταξιωτική Διερεύνηση Ηλίας Γκότσης[1], Κωστούλα Μάκη[2]                                                                                                   με τη συνεργασία της  Βασιλικής Σιφοστρατουδάκη[3]