Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΥΝΔΕΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ HARLENE ANDERSON, Ph. D και SUSAN SWIM M.A. Μετάφραση: Μυρτώ Νόχου

Harlene Anderson Η συνεργατική μου φιλοσοφία και πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας, της διδασκαλίας, της έρευνας και της συμβουλευτικής, αντικατοπτρίζει μια οπτική της ηθικής ως αναπαράσταση ή επικοινωνία συμφωνημένων αξιών και ηθών – και των κανόνων των εν λόγω αξιών και ηθών – που έχουν δημιουργηθεί ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και γλωσσικά

Σιμάτη Άννη: Ένα σχόλιο για την σιωπηρά εμπεδωμένη πρωτοκαθεδρία της έμφυλης βιολογίας. Από καθηγητές πανεπιστημίου και νεαρούς ψυχιάτρους, μέχρι καθημερινούς άντρες στρέιτ, σις[1] αλλά και