ταυτότητα

Φιλοσοφία και Αισθητική

  • από

Οι Συνηχήσεις… Σε  μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από τη ρευστότητα, την κοινωνική αποξένωση, την έλλειψη επικοινωνίας και τη συμπλοκότητα, η σύνδεση με τον εαυτό μας,… Περισσότερα »Φιλοσοφία και Αισθητική