«Πιστεύω πως το μέγιστο δώρο που μπορώ να σκεφτώ ότι έχω από οποιονδήποτε, είναι να με βλέπει, να με ακούει, να με κατανοεί και να με αγγίζει. Το μέγιστο δώρο που μπορώ να δώσω είναι να βλέπω, να ακούω, να κατανοώ και να αγγίζω τον άλλον άνθρωπο. Όταν γίνεται αυτό αισθάνομαι ότι υπάρχει επικοινωνία».

Διαλογικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις: Θεωρητική θεμελίωση, η στάση του/ης ψυχοθεραπευτή/ριας, μέθοδοι και κλινικές εφαρμογές «… η αυθεντική ανθρώπινη ζωή είναι ο διάλογος ανοικτού τέλους. Η ζωή

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΥΝΔΕΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥ HARLENE ANDERSON, Ph. D και SUSAN SWIM M.A. Μετάφραση: Μυρτώ Νόχου

Στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας, που βιώνουμε συλλογικά, σήμερα, το συγκεκριμένο εργαστήριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, με τις απαραίτητες προσαρμογές, ως πρόσκληση για να έρθουμε σε επαφή, να ψηλαφίσουμε και να συνδεθούμε με τις ανοίκειες εσωτερικές πλευρές μας, που μας φοβίζουν. Σαν μία γέφυρα ομαλής μετάβασης σε αναπόφευκτους μετασχηματισμούς και νοηματοδοτήσεις, στους οποίους μας προσκαλεί η νέα συνθήκη. Δουλεύοντας με το ανοίκειο, δουλεύουμε ουσιαστικά, με την εξοικείωση με την αβεβαιότητα.

Featured Video Play Icon

Έτσι με τον όρο σχέσεις εννοώ πολύ απλά το να είσαι σε μία σχέση με ένα άλλο άνθρωπο ─ αλλά με ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης με την έννοια ότι η ποιότητα της σχέσης είναι περισσότερο μία μαρτυρία ─ στην οποία είμαστε μαζί προσπαθώντας να βγάλουμε μία άκρη μαζί, πολύ περισσότερο από εγώ ή ένα άλλο άτομο υποδείξω στον άλλο πως να είναι ή πως να κάνει κάτι.

Featured Video Play Icon

Sheila McNamee Μετάφραση: Μυρσίνη Νοχού Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Κεσίσοσγλου ISSN: 1364-2537 (Print) 1469-5901 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rejp20 Παράθεση του άρθρου: Sheila McNamee (2015) Radical presence:

Γκότσης Ηλίας , Άννα Κιαπόκα Αντανακλάσεις και αναστοχασμοί σχετικά με τις περιοχές οργάνωσης της ανθρώπινης εμπειρίας και τις εφαρμογές του στο πεδίο Στο κείμενο που

το άρθρο μεταφράστηκε από τον συνεργάτη των ΣΥΝΗΧΗΣΕΩΝ Γιώργο Λεχουρίτη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό συτσημικό

Μια συστημική πρόταση στη θεραπεία εξαρτήσεων Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος, Συστημικός θεραπευτής Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό συστημικό περιοδικό ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ το 2004, την περίοδο που ήμουν

το άρθρο παρουσιάστηκε το 2008 σε μια επιστημονική συνάντηση για την παραβατικότητα των ανηλίκων, την περίοοδ που ήμουν επσιτημονικά υπέυθυνος στην ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΤΡΑΠΟΣ ΟΚΑΝΑ

Load More