Κατηγορία: Οικογενειακή ψυχοθεραπεία

συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειαςσυμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας

Στις Συνηχήσεις υποστηρίζουμε θεραπευτικά ή συμβουλευτικά οικογένειες που αναζητούν βοήθεια για να διαχειριστούν θέματα σχέσεων, επικοινωνίας ή ενδο-οικογενειακών συγκρούσεων. Αντιλαμβανόμαστε την οικογένεια ως ένα ανοικτό σύστημα, που συγκροτείται από ανεξάρτητους και ισότιμους ανθρώπους, στο οποίο είναι σημαντικό να συνηχήσουν οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα όνειρα των μελών της. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε κάθε μορφή οικογένειας […]