εσωτερικές διαλογικές θέσεις •Καθώς το Εγώ μετακινείται ως ένα εσωτερικό μικρόφωνο, ανάλογα με εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα ενεργοποιείται κάποια Θέση του Εγώ και παράγεται μια

Διαλογικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις: Θεωρητική θεμελίωση, η στάση του/ης ψυχοθεραπευτή/ριας, μέθοδοι και κλινικές εφαρμογές «… η αυθεντική ανθρώπινη ζωή είναι ο διάλογος ανοικτού τέλους. Η ζωή

Τραύμα, απόθεμα, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη! Πρακτικές και θεωρίες για τις μεταβάσεις στο φάσμα ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στο χώρο της ψυχικής υγείας

Η ανθεκτικότητα είναι κάτι που βιώνεται μέσα στις σχέσεις, μέσα στο διάλογο και την εμπειρία της συνάντησης με τους άλλους.
Οι αλλαγές και οι ανατροπές των πλαισίων μας οδηγούν σε αβεβαιότητες και σε μετακινήσεις από τις οικείες και γνώριμες εμπειρίες στο ανοίκειο και το καινούργιο.
Στην οπτική μας η ανθεκτικότητα και η ευαλωτοτητα δεν είναι σε σύγκρουση ούτε σε αντίθεση αλλά συμπληρώνουν η μία την άλλη ως συνθήκες, ως ψυχικές καταστάσεις εμπλουτίζοντας με τον τρόπο τους τον εαυτό και την εαυτή μας και την ταυτότητά μας

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο : “Συν-δημιουργούμε τις σχέσεις, τους δεσμούς και την επικοινωνία με καταξιωτικές πρακτικές” απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική δράση που μας κάνει υπερήφανους. Ο Στέλιος Πελασγός, ένα άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο παραδοσιακό παραμύθι, η Αγνή Στρουμπούλη,