Εκπαιδευτική δράση (2019): “Συν-δημιουργούμε τις σχέσεις, τους δεσμούς και την επικοινωνία με καταξιωτικές πρακτικές” 

Κοινοποίηση

Εκπαιδευτική δράση: “Συν-δημιουργούμε τις σχέσεις, τους δεσμούς και την επικοινωνία με καταξιωτικές πρακτικές”

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο : “Συν-δημιουργούμε τις σχέσεις, τους δεσμούς και την επικοινωνία με καταξιωτικές πρακτικές” απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη θεωρία, την μεθοδολογία και τις πρακτικές του Συστημικού Συνθετικού Μοντέλου Καταξιωτικής Διερεύνησης.

Η εκπαίδευση έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων, ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να εργαστούν με άτομα, ομάδες, συστήματα και οργανισμούς αξιοποιώντας την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες της συγκεκριμένης δράσης έχουν μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις επαγγελματιών από το χώρο της ψυχικής υγείας, φροντιστών/τριών από το χώρο της της παιδικής προστασίας, επαγγελματιών που εργάζονται με πρόσφυγες κ.α.

Σύντομα θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση!

Κοινοποίηση

Ρωτήστε μας ότι σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...